Before I Leave

Sherman Cymru

Ysgrifennwyd gan Patrick Jones
Cyfarwyddwyd gan Matthew Dunster

Before I leave I’ll give you some happiness
The laughter and pain, the good that remains
Hold me tighter still, keep me safe until
Hold me close, before I leave

Ym Merthyr, mae pobl sy’n colli eu hunain yn canfod ei gilydd mewn côr i unigolion sy’n byw gyda dementia a chlefyd Alzheimer.

Mae Joe yn rhy ifanc, ni ddylai hyn fod yn digwydd iddo fe; mae Dyanne yn brwydro i ddal ei gafael ar y dyn a briododd. Mae Evan a Rocky yn ymladd brwydr sy’n 30 oed – efallai bod streic y glowyr wedi hen fynd heibio, ond mae’r creithiau’n aros wrth i’r atgofion gymysgu a phylu. Mae’r cyn-lyfrgellydd a mezzo-soprano Marge wedi colli’i llais. Falle taw dim ond y côr all ei helpu hi i’w ffeindio eto. Ac ni fydd Isabelle yn gadael i’w hysbryd gael ei gloi i ffwrdd a’i anghofio mewn cartref gofal nad yw hi’n teimlo sy’n gofalu o gwbl.

Cynhyrchiad doniol, teimladwy a chadarnhaol yn y pendraw, sy’n cynnwys fersiynau o ganeuon adnabyddus gan artistiaid o Tom Jones i’r Sex Pistols, a cherddoriaeth newydd gan Nicky Wire a James Dean Bradfield o’r Manic Street Preachers.