Make an Aria

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Music Theatre Wales wedi’i gyflwyno gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Fel rhan o Ŵyl y Llais, cynhaliwyd Dosbarth feistr i’r cyhoedd o bum aria newydd ar y thema o fewnfudo...

Roedd y cyfansoddwr Stuart MacRae, o lwyddiant diweddar yr opera The Devil Inside ar gyfer Music Theatre Wales a Scottish Opera, yn arwain y dosbarth feistr a’r perfformiadau yma o bum aria newydd, oedd wedi’u cyfansoddi gan fyfyrwyr o’r coleg, gyda phum ysgrifennwr, sy’n newydd i fyd opera.

Ar ôl i bob un aria cael eu perfformio gan gantorion proffesiynol, darparodd Stuart MacRae adborth ar y cyfansoddiad a chorff dramatig yr aria, yn arwain y cyw-artistiaid gan daflu goleuni ar sut i gyfansoddi opera er eu budd nhw a ni fel cynulleidfa.

Rydyn ni’n ddiolchgar i Gyngor Ffoaduriaid Cymru am fod ynghlwm a’r prosiect yma, oedd yn trafod y thema o fewnfudo, pwnc sy’n effeithio ar bob un ohonom, ac sy’n thema ganolog i gynhyrchiad MTW – The Golden Dragon.

Mae make an Aria yn brosiect estyn allan wedi’i redeg gan Music Theatre Wales sydd â’r bwriad o ysgogi ac addysgu mewn ysgrifennu opera newydd.