Refugee Wales

Canolfan Mileniwm Cymru
Roedd naratifau personol wrth galon yr arddangosfa yma am bobl yn chwilio am hafan.  Beth yw’r rheswm y tu ôl i bobl yn cael eu gorfodi i adael eu gwlad a sut beth yw hi i geisio am loches yma?  Roedd yr arddangosfa yn gyfle i glywed lleisiau’r rheini sydd wedi dod i Gymru a chlywed straeon am sut mae pobl wedi dechrau eu bywydau o’r newydd.

Roedd yr arddangosfa amlieithog yma’n cynnwys Saesneg, Cymraeg, Arabeg, a mwy. Darparwyd trawsgrifiadau.

Crëwyd yr arddangosfa yma am ddim yn Oasis Cardiff sy’n ganolfan i ffoaduriaid a cheiswyr lloches i daro-heibio, mewn cydweithrediad gyda gwirfoddolwyr cymunedol. Mae Refugee Wales wedi’i ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac yn brosiect mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.