Rhaglen y Llais

Mae Rhaglen y Llais yn fodd o helpu grwpiau ieuenctid a grwpiau sy’n pontio’r cenedlaethau i ddod ynghyd drwy ganeuon a barddoniaeth lafar, er mwyn i’w lleisiau gael eu clywed. Mae Gŵyl y Llais a’r Tîm Dysgu Creadigol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn gweithio gyda phedwar grŵp sy’n helpu plant ac oedolion i elwa a chodi’u hysbryd drwy ganu. Bydd gan bob ensemble ei hunaniaeth a’i lais ei hun. Dyma’r grwpiau: 

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd 

Mae ysgol newydd yn gorllewin y ddinas, yn Ely, yn rhedeg prosiect gyda myfyrwyr Blwyddyn 7 i hybu dysgu creadigol. Gyda chyfuniad o emsïo a bît-bocsio bydd y grŵp yn gweithio gydag artistiaid i ddatblygu, creu a recordio eu cân eu hunain ar thema uchelgais. 

Oasis Cardiff 

Sefydliad yw Oasis Cardiff sy’n ceisio helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymuned leol yng Nghaerdydd. Bydd y côr yn dwyn pob math o ddiwylliannau ynghyd, yn ogystal â’r gymuned yn Sblot, er mwyn dathlu drwy gân. 

Voices from Care 

Elusen yw Voices from Care sy’n helpu, yn ymgysylltu ac yn hyrwyddo hawliau pobl ifanc sydd wedi cael profiad gofal drwy Gymru. Côr sy’n pontio’r cenedlaethau fydd hwn gan ddwyn ynghyd bobl ifanc sydd wedi cael profiad gofal a’r rheini sy’n eu cefnogi, gan gynnwys gweithwyr cymorth, teuluoedd maeth a’r rheini sy’n gadael gofal. 

Touch Trust 

Elusen arloesol yw Touch Trust sy’n cynnig rhaglenni symud creadigol i bobl anabl iawn a phobl sydd ag anableddau niferus. Gan weithio gyda thechnegydd sain ac Ysgol Hen Felin yn y Rhondda, byddant yn creu ensemble o sain drwy gyffwrdd, yn ogystal â sain sy’n rhoi mynegiant drwy ddefnyddio technoleg. 

Cadwch olwg am y newyddion diweddaraf am y corau a gwybodaeth am sut y gallwch eu gweld yn ystod yr ŵyl.