Creu edrychiad Gŵyl y Llais

Gan Ollie Norcott

Ollie ydw i, dylunydd graffeg a ffotograffydd yn gweithio yng Nghymru. Wedi astudio Dylunio a Graffeg a Chelf Ffotograffig, dewisais ddilyn fy niddordeb yn y celfyddydau gweledol drwy weithio ar fy liwt fy hun. Ers hynny, rydw i wedi gweithio gyda chleientiaid megis Ffotogallery, theprintspace, European Prospects a Diffusion Festival cyn ymuno â thîm Gŵyl y Llais ar sail llawrydd ym mis Tachwedd 2016.

Gofynnwyd i mi ymuno er mwyn ail-greu hunaniaeth weledol Gŵyl y Llais er mwyn apelio at ein cynulleidfaoedd gwahanol ac addasu’r rhaglen eang unwaith y mae wedi’i chyhoeddi. Gyda hyn mewn cof, dechreuodd y syniadau cychwynnol archwilio ffyrdd y gallai’r hunaniaeth ymddangos yn wahanol i bob sioe ac ymgorffori athroniaeth yr ŵyl. Tra bod y naratif gweledol yn cael ei ystyried, fe wnes i greu’r logoteip gyda natur ddwyieithog enw’r ŵyl mewn cof. Roeddem am i’r Gymraeg a’r Saesneg deimlo’n gyfartal a chael cyswllt gweledol rhyngddynt. Defnyddir y don sain onglog fel dyfais i uno’r ddwy iaith ynghyd â chreu presenoldeb cryf. Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar ein logo symudol ar y dudalen gartref – gobeithio eich bod yn ei hoffi!

Gan adeiladu ar ddefnydd yr ŵyl o donnau sain yn ôl yn 2016, fe ddatblygais y cysyniad drwy arbrofi gyda cymatics, proses ble mae patrymau yn ymddangos o chwarae sain, cerddoriaeth a lleisiau drwy ddŵr. Fe roddodd hyn lwyfan cyffrous i gynhyrchu delweddau unigryw sy’n ymateb yn uniongyrchol i’r lleisiau a glywir yng ngŵyl 2018.

Gyda subwoofer wedi’i droi ben i waered a chwpan bychan wedi’i roi ar ben caead ffilter coffi, a’r cyfan wedi’u cadw ynghyd gyda thâp, fe ddechreuais dynnu lluniau o batrymau astrus a oedd yn troi ac yn ystumio mewn ymateb i’r gerddoriaeth roeddwn i’n ei chwarae, gyda synau gwahanol yn cynhyrchu patrymau prydferth â nodweddion arbennig.

Roedd y posibiliadau i archwilio’n greadigol yn ddiddiwedd gyda’r naratif gweledol ac roedd y tîm cyfan yn hoff o’r syniadau hyn. Fe ddechreuais arbrofi gyda phaent ac amrywiaeth o ddeunyddiau eraill i gyflwyno dimensiwn arall i’r patrymau oedd yn cael eu cynhyrchu. Fe wnaeth y profion hyn ddarparu dewis amgen diddorol ac roeddent yn gweithio’n dda fel delweddau symudol ond fe feddalwyd eglurder y cymatics o ychwanegu lliwiau gwahanol. O edrych am yr eglurder a’r dyfnder a gafwyd yn y profion cynharach, fe wnaethom benderfynu fabwysiadu’r cymatics gwreiddiol, a byddai’r rhain yn cael eu defnyddio fel cynnwys unigryw yn ystod y camau cynnar cyn i’r rhaglen gael ei chyhoeddi.

Mae’r cymatics yn rhoi iaith weledol sy’n medru ymddangos yn wahanol i bob sioe – delwedd symudol, dirgrynol fyddai’n gweithio’n dda gyda gig electro neu ddelwedd symudol, prydferth, llyfn fyddai’n gweithio gyda cherddoriaeth glasurol gyfoes.

Wedi’i ysbrydoli gan y cymatics, datblygwyd yr elfennau graffeg cefnogol ar gyfer deunyddiau argraffedig ac ar-lein, gydag amrywiaeth eang o liwiau a siapiau i ddewis ohonynt. Fe wnaeth y cymatics organig fel delweddau symudol ddal agwedd ‘fyw’ yr ŵyl ond fel lluniau llonydd, a daethant yn arteffactau sefydlog o’r gerddoriaeth. Mae’r elfennau graffeg yn dal y symudiad a’r aesthetig y darparodd y cymatics ond gyda rheolaeth lwyr o’r paled lliwiau er mwyn cryfhau elfennau craidd yr hunaniaeth weledol.

Roedd y fersiynau cynharach yn canolbwyntio ar yr amlinelliad i greu siâp oedd yn dal y symudiad llyfn ac egnïol a geir yn y cymatics organig. Gydag ychwanegu lliw, fe wnaeth y graffig craidd hyn ddarparu opsiynau a allai weithio ar draws defnydd argraffedig ac ar-lein i ddangos profiad unedig ar draws yr holl lwyfannau, gan sefydlu hunaniaeth weledol Gŵyl y Llais.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r hyn rydym wedi’i greu. Fe fyddwch yn ei weld yn aml yn 2018!

Postwyd gan