Dewisiadau Cerddoriaeth 2017 Tîm Gŵyl y Llais

Mae gwibio rhwng Bryste a Chaerdydd yn ddigwyddiad rheolaidd rwan fy mod yn teithio ar y trên i swyddfa Gŵyl y Llais mwy neu lai bob diwrnod. Dwi’n treulio’r siwrne yn darganfod beth sydd newydd gael ei ryddhau, yn gwrando ar raglenni radio ac yn chwilota’n ddyfnach i grombil Spotify ac amryw i flog cerddoriaeth arall…rhywbeth dwi wrth fy modd yn gwneud!

Tra’n chwilio am gerddoriaeth newydd, dwi wedi darganfod ambell i berl ‘swn i’n hoffi rhannu. Dyma ddetholiad bach o’r hyn sy’ ‘di bod yn gwmni teithio i mi yn ystod yr hydref a’r gaeaf...

Naomi Jeremy 

Moses Sumney – Indulge Me

Ysgytwyd fi y tro cyntaf i mi glywed un o ganeuon Moses. Ges i fy nghyfareddu’n llwyr gan dôn unigryw ei lais, a’r ffordd y mae’n defnyddio ei lais yn aml fel offeryn i greu haenau hyfryd o fewn y traciau. Mae’r gân ‘Indulge Me’ yn berffaith ar gyfer taith hir, neu’n ddelfrydol os am ddihangfa dawel.

 

Sampa The Great – Flowers - REMI 

Pan ddarganfyddais hwn mae’n rhaid mod i ‘di gwrando ar y trac yn ddi-dor am wythnos gyfan! Ma’ rhyw lif hyfryd yn perthyn i Sampa ac mae ei geiriau yn llawn barddoniaeth tra’n uno jazz, neo-soul a hiphop. Mae ei halbym diweddaraf, ‘Birds & The BEE9’ (ble cewch o hyd i ‘Flowers’) yn eithaf anhygoel, a buaswn yn llwyr argymell gwrando arni.

 

Nai Palm – Have You Ever Been (To Electric Ladyland) 

Fersiwn newydd o gân Jimmy Hendrix ‘Have You Ever Been (to Electric Ladyland)’. Disgrifiai Nai Palm gerddoriaeth Hendrix fel rhywbeth prydferth ac eclectic, ac nid fel roc-a-rôl cyffredin. Ei bwriad oedd creu fersiwn mwy meddal a benywaidd, a dwi’n meddwl ei bod wedi llwyddo’n eithriadol.

 

Hoffech chi wybod be’ sy’ ‘di bod yn llenwi clustffonau gweddill tîm GyLl yr hydref a’r gaeaf hwn? Dyma rai o’u ffefrynau:

 

Faye Gibson 

Com Truise – Idle Withdrawal 

Gabe Nandez – Cliquetape FM

Liima – 1982 

 

Graeme Farrow 

Melanie di Biasio - All my Worlds

Charlotte Gainsbourg - Deadly Valentine (Soulwax remix)

Susanne Sundfor - Mountaineers 

 

Bronwen Davies 

Say what you mean - The Cable Ties 

Promissory Note - Downtown Boys 

Sensory Memory - Jen Cloher

 

Poppy Strugess 

Kate Tempest – Tunnel Kate Tempest yw un o’r artistiaid sy’n ymddangos fwyaf ar fy rhestrau chwarae Spotify ers ‘chydig o flynyddoedd bellach. Mae hi’n parhau i gyfleu’r materion cymdeithasol mwyaf cyfredol mewn modd mor gelfydd. Dwi’n meddwl ei bod hi’n wych!

Adam Ben Ezra – Prayer Cyfansoddïr a pherfformïr ei gerddoriaeth ganddo fo, a fo’n unig. Y bâs sy’n arwain, gyda’r llais, clarinet, ffliwt ac offerynnau taro oll yn uno i greu rhythmau a melodiau hudolus. Mae’r gân benodol yma, ‘Prayer’, yn enghraifft hyfryd o’i wreiddiau Israeli a’i ddylanwadau cerddorol. Recordwyd yr albym gyfan o flaen cynulleidfa fyw - ac yn ôl y sôn ‘roedd gofyn iddynt fod mor dawel a’r bedd!

Sheku Kanneh-Mason – (18 Cello) The Kanneh- Mansons Mae’n debygol y buasai nifer yn gyfarwydd â ‘The Swan’ fel darn, ond mae gallu cerddorol Sheku a’i angerdd am y soddgrwth i’w weld ym mhrydferthwch y gosodiad yma. Un o’m ffefrynau i’m lleddfu wrth yrru adref! Darganfyddwch fwy am Sheku a’i deulu anhygoel o dalentog yma: http://bit.ly/2j63414 

 

Elen Roberts 

Bomba Estéreo - Soy Yo Yng Ngŵyl SXSW ym 2015 y des i ar draws Bomba Estéreo yn wreiddiol. Dwi ‘di bod yn ei dilyn ers hynny! Mae ei cherddoriaeth yn ddathliad o fod yn driw i chi’ch hunain. Mae werth gwylio’r fideo yma hefyd: https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U

HMS Morris - Morbid Mind Cawsant eu henwebu yn ddiweddar am y Gwobr Cerddoriaeth Gymreig, a buont yn perfformio yn Indie Week Canada yn Nhoronto. Es i yno i helpu, gan wylio pedwar set. Mae’r gân yma wastad yn uchel ac yn egnïol, a dwi ‘di bod yn gwrando arni ers hynny.

Café Tacvba - Enamorada Mae’r band yma o Fecsico ‘di bod wrthi ers cryn amser, ac mae eu sain cynnes wedi gweddu’r misoedd oer a thywyll i’r dim. Mae Enamorada yn enwedig wedi cael ei chwarae adref. 

 

 

Rachel Kinchin

 

Sarah Dennehy 

Nick Hakin – Green Twins 

Children of Zeus - Story so Far 

Gonjasufi - Mandela Effect    

Anchorsong - Ceremonial

Damu The Fudgemonk - Vignettes 

Postwyd gan