Eich taith i Gaerdydd – Beth i’w wneud

Mae ‘na lond trol o bethau gwych i’w darganfod yng Nghaerdydd. Efallai eich bod eisioes wedi clywed am Castell Caerdydd a’r parc Bute sydd o’i gwmpas, y casgliad syfrdanol o waith celf argraffiadol yn yr Amgueddfa Genedlaethol, neu teithiau cwch a heirio beic i fynd o gwmpas y Bae. Felly dyma ambell i syniad o bethau gwahanol!

Dyma’n syniadau ni – dim mewn ordor penodol!

Spillers Records – y siop records hynaf yn y byd. 

Milgi – Bwyd llysieuaidd a coctêls blasus! 

Roath Park – Parc Fictorianaidd hardd gyda llyn, a cychod i’w llogi – peidiwch mentro’n rhy agos at yr elyrch! 

Riverside Market – Bob dydd Sul mae glannau’r afon yng Nghanol y ddinas yn llenwi gyda stondinau bwyd! O bara wedi’i bobi’n ffres, i cyri i frecwast! 

The Hellenic Eatery – Bwyty Groegaidd sydd wastad yn frysur – rhaid ffonio I gadw lle o flaen llaw! 

Spit & Sawdust Skatepark, gallery & café – does dim rhaid mynd yna i ddefnyddio’r parc sglefrio, mae na fwyd da (veggie, vegan neu cig!)  a lle gyda arddangosfeydd 

Vegetarian Food Studio – Bwyd Indiaidd Llysieuol 

Crafty Devil Brewing – Bragdy Annibynnol Caerdydd wedi ei sefydlu yn 2014 

Dusty Knuckle Pizza – cwmni teuluol sy’n creu pizzas blasus gyda cydwybod 

The Lookout Bar yn World of Boats – Lle gwych i ymlacio yn yr haul yn agos at y dŵrar ddiwrnod braf. 

Jacob’s Antique Market – Pwy a ŵyr pa drysor wnewch chi ddarganfod yma! Mae na 30 stondin o dan un tô 

The Depot – Lleoliad marchnad fwyd dan dô yn agos at ganol y ddinas 

 

 

 

Postwyd gan