Ymunwch â’n celfyddydwaith torfol i ddathlu canmlwyddiant y bleidlais i ferched

Mewn partneriaeth ag Artichoke a 14-18 NOW rydyn ni’n gwahodd menywod i ddathlu canmlwyddiant  y bleidlais i ferched fel rhan o PROCESSIONS Caerdydd. 

Gwahoddwn fenywod, merched a rheini sy’n uniaethu fel benyw neu’n ddi-deuaidd ledled y Deyrnas Unedig  i ddod at eu gilydd ar strydoedd Caerdydd ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018 ar gyfer PROCESSIONS, er mwyn creu celfyddydwaith torfol i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychioli’r Bobl, oedd wedi rhoi hawl pleidlais gyntaf i fenywod Prydeinig. 

Caiff y darn o waith ei chynhyrchu gan Artichoke, cynhyrchydd celfyddydwaith cyhoeddus mwyaf y DU, fel rhan o 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol swyddogol y DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ac mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Bydd y celfyddydwaith yn uno ac ysbrydoli menywod o bob cefndir mewn darlun byw, symudol o fenywod yr 21ain ganrif yn y Deyrnas Unedig ac yn digwydd ym mhrif ddinasoedd ym mhob un o’r cenhedloedd ar yr un pryd. 

Dywedodd Helen Marriage, Prif Swyddog Gweithredu Artichoke: ‘mae PROCESSIONS yn wahoddiad i fenywod* a merched ledled y wlad i fod yn rhan o gelfyddydwaith anferth bydd yn dathlu’r llwyddiant digwyddodd can mlynedd yn ôl, ac yn gofyn i fenywod beth mae hyn yn golygu iddynt heddiw. 

Mae canmlwyddiant pasio’r ddeddf, gwnaeth yr hawl i bleidlais fyd-eang yn symudiad anataliadwy, yn achos i ddathlu ac i adlewyrchu. Gyda chomisiwn 14-18 NOW, mae gan Artichoke gyfle cyffrous a’r fraint o gael ymateb i’r foment hanesyddol yma i fenywod gyda gwaith newydd bydd yn cydnabod y gorffennol gan osod y foment honno yn y presennol’ 

Bydd cyfranogwyr yn gwisgo gwyrdd, gwyn a fioled er mwyn adlewyrchu lliwiau’r swffragét, a bydd y coreograffi yn gwneud iddynt ymddangos fel bandiau lliw anferth yn plethu mewn i’w gilydd. Ymunwch â ni ar strydoedd Caerdydd er mwyn cymryd rhan wrth i ni ddathlu'r foment hanesyddol bwysig hon. Hoffech chi gymryd rhan? Mae cofrestru blaenllaw yn agored nawr felly cofrestrwch ar gyfer y dathliad pwerus yma gan fynd i processions.co.uk #GyLL2018 #PROCESSIONS2018

Postwyd gan