Beyond Borders

Neuadd Dewi Sant

Roedd y digwyddiad yma yn ddathliad prin o’r holl leisiau ac ieithoedd yng Nghymru, yr Alban, Lloegr ac Iwerddon. Roedd yn ddigwyddiad llawn chwedleua cynnes, sylwadau gwleidyddol craff, dyfeisgarwch harmonig a phrydferthwch ar gyfer Gŵyl y Llais. Casgliad tawel a phryfoclyd o ganeuon traddodiadol a newydd, mae Beyond Bordersyn plymio i mewn i’r hyn sy’n ein gwahanu ac yn ein huno fel pobl gyffredin, dros amser, pellter, diwylliant a thirwedd.

Wedi’i gyfarwyddo gan y gyfansoddwraig a’r gantores Albanaidd Karine Polwart, crëwr y prosiect a’r baswr Jenny Hill a’r gitarydd Jenn Butterworth. Roedd y prosiect yn casglu at ei gilydd yr Albanwyr arloesol Mary Macmaster, Kate Young a Hannah Read ynghyd â Hannah James, Hazel Askew a Rowan Rheingans o’r ensemble Seisnig nodedig Lady Maisery. 

Ar gyfer y perfformiad arbennig yma o Songs of Separation, roedd pum gwestai arbennig yn ymuno â chast Beyond Borders. O Gymru, yr enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig, y gyfansoddwraig a’r delynores Georgia Ruth, ynghyd â’r bardd, cyfansoddwraig a’r gitarydd Gwyneth Glyn. Daeth Julie Fowlis â’i hymwybyddiaeth o gerddoriaeth a thraddodiad Gaeleg yr Alban i’r pair, tra roedd Karan Casey o County Waterford, cyn aelod o’r grŵp gwerin Solas, yn canu yng Ngaeleg yr Iwerddon ac yn Saesneg. 

www.songsofseparation.co.uk