Lleisiau Protest: Billy Bragg

Gyda Nadine Shah

Amser Gorffen Tua 10:20yp

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain, mae Billy Bragg wedi bod yn artist recordio dewr, yn berfformiwr byw diflino, ac yn ymgyrchydd gwleidyddol heb ei debyg. Wedi’i danio gan lywodraeth ddidrugaredd, annheg y Torïaid (pwy feddyliai), roedd y gŵr ifanc hwn o Barking ar gyfeiliorn braidd, heb syniad beth i’w wneud â’i yrfa. Ond ar ôl talu i adael y fyddin yn 1981 (‘y £175 doethaf i mi’i wario erioed'), penderfynodd y byddai'n ceisio ennill ei fara menyn drwy ganu. 

I’r rhan fwyaf ohonom, roedd 2016 yn flwyddyn gythryblus ac annymunol – yn llawn anhrefn gwleidyddol a theimlad o ansicrwydd. I Nadine Shah, mae’r pethau hyn wedi bod yn rhan fawr o’i bywyd ers blynyddoedd. Mae hi wedi creu enw iddi’i hun drwy ei llais cyfoethog a theimladwy; ond mae ei cherddoriaeth hefyd yn delio ag ystod eang o faterion cyfoes, fel sut y mae ardaloedd dosbarth gweithiol yn cael eu goresgyn gan y cefnog, yr argyfwng ffoaduriaid, ac Islamoffobia. Mae’n hi’n sylwebydd cymdeithasol sy’n hyrwyddo iechyd meddwl, cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a goddefgarwch o leiafrifoedd ethnig a chrefyddol.

Nadine Shah image by Anna Victoria

Ymunwch â ni mewn noson llawn cerddoriaeth a sgwrsio, ac un a fydd yn dod â phobl ynghyd mewn dathliad o gerddoriaeth a gweithredu gwleidyddol. Mae’r cyfan yn dangos pwysigrwydd defnyddio’ch llais.

 

Billybragg.co.uk | Twitter.com/billybragg

Nadineshah.com | Twitter.com/nadineshah

 

Llun Billy Bragg gan Murdo McLeod

Llun Nadine Shah gan Anna Victoria