Damp Sweats the House

Comisiwn gan Gŵyl y Llais a Chapter

Amser Gorffen Tua 9:30yp

Bydd Tim Bromage, yr artist o Gaerdydd, yn cyflwyno perfformiad newydd am fannau byw, y bobl sy’n byw ynddynt, a’r holl hanes sydd ynghlwm wrth y llefydd hynny. Gan ddefnyddio ymchwil y mae’n dal i’w wneud i draddodiadau gwerin, adrodd straeon ac alcemi, caiff sawl haen ei phlethu i greu naratif rhyfedd a phytiog. 

Mae gwaith Tim yn seiliedig ar sawl diddordeb, gan gynnwys sioeau hud a thraddodiadau gwerin. Caiff propiau a gwisgoedd eu cyfuno â chaneuon, geiriau a gweithgareddau eraill gan arwain at ddefodau sy’n cyfeirio at hanes a mythau diwylliannol. O dan ddylanwad awduron ffuglen wyddonol fel Philip K Dick a Gordon Lang, mae ei berfformiadau yn archwilio natur ffaith a ffuglen.

Ffotograffiaeth gan Roger Graham.