Double Vision

Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac Gagglebabble fel rhan o Ŵyl y Llais 

Yn hanner stori ddirgelwch, hanner gig, ac yn llawer o hwyl, sioe gy rous newydd yw Double Vision gan Ganolfan Mileniwm Cymru a’r cwmni theatr arobryn, Gagglebabble

Croeso ar fwrdd yr Empress of the Sea, y llong fordeithio fwyaf moethus erioed. Bydd hon yn daith fythgo adwy. 

Gwaith Serena’r gantores yw hudo’r gynulleidfa bob nos yn y Bijoux Bar, a Mel sy’n cymysgu’r coctels. Ond un noson stormus, mae pethau'n troi’n sinistr. Wrth i’r llong daro dyfroedd garw, mae teithwyr yn di annu, mae safbwyntiau’n gwyrdroi, mae realiti’n cymylu ac mae bywyd Serena yn newid am byth. 

Taith iasol i ochr dywyll y meddwl dynol yw Double Vision, wedi’i hysbrydoli gan Alfred Hitchcock a sgript anor enedig Ernest Lehman, The Blind Man. Mae’n stori am gyfeillgarwch, argra adau a brad. 

Gan gyfuno hiwmor tywyll Gagglebabble, sgôr wreiddiol ryfeddol gan Lucy Rivers a pher ormiad byw gan 9Bach gyda Lisa-Jen yn serennu, bydd Double Vision yn bro ad sy’n de ro sawl un o’r synhwyrau... 

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr a 20 munud 

Rhagddangosiad yw perfformiad 6 Mehefin am 7:30pm.

Mae pob sioe yn hygyrch i bobl â nam ar eu golwg, gyda sain ddisgrifiad yn rhan annatod o’r sgript. Os oes gennych ofynion yn ymwneud â hygyrchedd a wnewch chi ein hysbysu ni wrth i chi archebu. Bydd y sioe yn synhwyraidd ac, o bosib, yn ddychrynllyd – drama ias a chyffro ydyw. 

Mae teithiau cyffwrdd ar gael cyn pob perfformiad. Bydd rhain yn cael eu darparu gan ein staff sy'n rheoli'r llwyfan sydd wedi cael eu hyfforddi i wneud hyn. Fe fydd perfformiadau gydas is-deitlau ar ddydd Iau 14 a dydd Sadwrn 16 Mehefin.

Y man gyfarfod ar gyfer y perfformiad yw'r ardal tu allan i'r Weston Studio. Fe fydd rhywun yn eich cwrdd yna i'ch tywys draw i Ystafell Ymarfer 3.

Clodrestr: 

Awduron: Hannah McPake a Lucy Rivers 

Cyfarwyddo: Matthew Blake 

Cyfansoddi a Geiriau’r Caneuon: Lucy Rivers 

Set a Dylunio’r Gwisgoedd: Hayley Grindle 

Dylunio’r Goleuo a Thaflunio: Joshua Pharo 

Dylunio Sain: Elena Pena 

Dramodydd: Matthew Hartley 

Rheolwr Cynhyrchu: Lisa Hall 

Perfformwyr

Lisa Jên Brown 

Mared Jarman 

Hannah McPake 

Francois Pandolfo 

Lucy Rivers 

Cerddorion. 

Mark O’Connor 

Paul Jones 

 

Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru fel rhan o Ŵyl y Llais 2018.

 

PRS Foundation logo