Laura Veirs

+ Amaroun

Amser Gorffen Tua 10:30yp

Yn ei stiwdio fechan yn yr atig, bu Laura Veirs yn ymladd brwydr unig wrth ymrafael â themâu atebolrwydd, diolch, ofn a dirywiad diwylliannol er mwyn dod â’i hallbwn newydd, teimladwy, yn fyw. Bydd y gerddoriaeth i'w chlywed yn y sioe agos-atoch hon yn Eglwys Sant Ioan. 

A hithau’n gantores-gyfansoddwraig doreithiog ers bron i ugain mlynedd, mae The Lookout, ei degfed albwm fel artist unigol, yn dyst i ehangder sgiliau cerddorol Veirs. Dyma gasgliad o ganeuon pop-gwerin unigryw a chelfydd, a’r themâu’n aml yn gallu'ch corddi. Mae The Lookout yn drac sain i oes gythryblus, yn llawn 

cyfeiriadau at bobl sy’n gwarchod pethau: gwersyllwr yn cynnal tân, mam yn magu'i phlant, morwr yn gwylio o’r mast, a ffon fellt yn dargludo ynni. 

“The Lookout is about the need to pay attention to the fleeting beauty of life and to not be complacent; it’s about the importance of looking out for each other, I’m addressing what’s happening around me with the chaos of post-election America, the racial divides in our country, and a personal reckoning with the realities of midlife” Laura Veirs.

Yn cefnogi’r noson bydd Amaroun, prosiect diweddaraf y cynhyrchydd a chyfansoddwr aml-dalentog, Jay Brown, sy’n creu sain ar y groesffordd gerddorol lle mae Erykah Badu, PJ Harvey a Feist yn cwrdd. Caneuon ynglŷn â dod allan, ymgodi a pheidio aros i lawr. Mae Amaroun yn creu ffurf hollol unigryw o gerddoriaeth pop seicedelig ar gyfer yr 21ain ganrif.

Lauraveirs.com

Twitter.com/lauraveirs

 

Llun Laura Veirs gan Jason Quigley