LUMP: Laura Marling + Mike Lindsay

Yma cawn naratif swreal ond cydlynus rywsut sy’n hollti drwy wacter ystyr ymddangosiadol ein bywyd modern. Ganed y cywaith newydd yma drwy gyfarfyddiad annisgwyl rhwng y cynhyrchydd Mike Lindsey (Tunng, Throws) a’r gantores-gyfansoddwraig a enwebwyd deirgwaith am wobr Mercury, Laura Marling. Penderfynodd Lindsay wahodd Marling i gamu i’w fyd, cyfuno egni’r ddau a chreu LUMP. 

Mae arddull cyfansoddol Lindsay yn drawiadol o weledol a lliwgar, yn fathemategol ond eto’n emosiynol. Cymysgedd o hen gitarau sigledig, syntheseisyddion Moog a drymiau curiadol ar gefndir o suo ffliwtiau a lleisiau. Ysbrydolwyd geiriau Marling gan Faniffestos Swrrealaeth André Breton, cerddi dwli Edward Lear a barddoniaeth abswrdaidd Ivor Cutler. 

Mae LUMP yn cydnabod hurtrwydd di-nod unigolyddiaeth a’r ffordd mae’n ein procio i geisio dianc rhag ein gwacter ystyr ni ein hunain. Gyda llond y lle o sinigiaeth yr oes fodern, mae’n galarnadu: “we salute the sun/because when the day is done/we can’t believe what we’ve become/something else to prey upon”.