MASNACHWYR BWYD STRYD PENTRE’R ŴYL

MASNACHWYR BWYD STRYD PENTRE’R ŴYL 

 

IAU 7 - SUL 10 Mehfin 

FFWRNES  

Pitsas steil Naplaidd wedi eu gwneud â llaw a’u pobi dros dân pren. Yn cyfuno traddodiad a gwybodaeth Eidaleg gyda chynnyrch Cymreig o’r safon uchaf, wedi eu gweini o foliau ein faniau Piaggio.

IAU 7 - MAWRTH 13 Mehefin

MURRAY MAY 

Cibabs wedi’u grilio dros siarcol: Shish Cyw Iâr, Shawarma Cig Oen, Blodfresychen wedi’i rhostio ar y tân

IAU 7 -  SUL 17 Mehefin

BREAK FLUID 

Coffi a chacennau, Chai

IAU 7 - SUL 17 Mehefin

COOKING COOKS  - Pasta ffres:

Ragu cig eidion Swydd Henffordd wedi ei rostio’n araf gyda pappardelle

Hufen eog wedi’i fygu a phys gyda conchiglie

Ravioli pwmpen cnau menyn a ionod (winwns) wedi carameleiddio gyda menyn a saws saets ‘crispi’ (Ll)

Tomatos bach, basil a garlleg gyda linguine spigoglys (FG)

IAU 7 -  SUL 17 Mehefin

REFUGEE FOOD STORIES - International dishes 

Hambwrdd Swshi Coreaidd Cig Eidion (Gimbap/Bulgogi) (GF)

Hambwrdd Swshi Coreaidd Llysieuol (Gimbap) (GF) (V)

Pelenni cig Swdanaidd mewn saws tomato ac iogwrt

Pei Albaniaidd/Groegaidd sbigoglys a ffeta gyda cholslo Groegaidd (V)

Pei Albanaidd/Groegaidd sbigoglys a reis gyda cholslo Groegaidd (V)

Pwdin Reis Dwyrain Canol (V) (GF)

Lemonêd te iâ blodyn Saron Oasis

Te Mint Oasis

IAU 7 - SUL 17 Mehefin

VANTAGE POINT BAR - 

Bar wedi ei lenwi â chynnyrch lleol, gan gynnwys Brecon Gin a Thonics, Cwrw Tap Harbwr Tenby/Bro Morgannwg, gwin, a choctêls

LLUN 11 -  SUL 17 Mehefin 

AMBER’S WOODFIRED KITCHEN  - 

Gril a phopty-dros-bren bitsa

IAU 14 - SUL 17 Mehefin

MR CROQUEWICH - Gourmet grilled chilled sandwiches 

Gourmet grilled cheese, croque monsieur style sandwiches crammed full of homemade fillings, sauces, chutneys and of course mounds of cheese! Made using a bespoke sourdough loaf and locally sourced, seasonal ingredients they really are oozing with cheesy goodness!