Pecyn 2: Lleisiau Swynol

Mae Gŵyl y Llais yn eich gwahodd i ddilyn taith sain i ddarganfod pethau newydd. Hoffech chi weld mwy o sioeau am lai o arian? Rydyn ni wedi creu pedwar o becynnau unigryw, ac fe allwch chi weld tri pherfformiad ysbrydoledig am ddim ond £40!

Mae’r pecyn Lleisiau Swynol yn eich dwyn ar daith drwy sioe Remain in Light Angélique Kidjo – sef ail-ddehongliad o'r clasur o albwm gan Talking Heads (9 Mehefin) ; dehongliad jazz Orphy Robinson o Astral Weeks Van Morrison gyda’r lleisydd Zara McFarlane (10 Mehefin); ynghyd â’r gantores o Norwy, Susanne Sundfør gyda chefnogaeth gan Novo Amor (13 Mehefin). Fe allwch chi weld y rhain i gyd am ddim ond £40. 

Ffoniwch y swyddfa docynnau ar 029 20636 464 a sôn am y pecyn Lleisiau Swynol

*Yn amodol ar argaeledd. Nodwch am unrhyw berfformiadau yn Theatr Donald Gordon, mae'r cynnig hwn ond yn berthnasol i'r parth pris uchaf. Ni ellir cymhwyso gostyngiadau yn ôl-weithredol, a dim ond ar docynnau pris sylfaenol y gellir eu cymhwyso.