Reeps One

Mae gwaith Reeps One yn gynnyrch o berthynas mynwesol oesol gyda’r llais ddynol. Yn wreiddiol o Lundain, bu’n arbrofi gyda technegau lleisiol ynghyd a chynrychiolaeth creadigol ffiseg a sŵn, ers yn ddeunaw oed.

Mae Yeff yn benderfynol i gyfleu ei ddarganfyddiadau mewn modd amlwg a chyffyrddadwy, ac mae ei berfformiadau lleisiol yn dod yng nghwmni arddangosfeydd gweledol unigryw. Yn sgil ei arbennigedd mewn synau taro llafar, mae Yeff wedi adeiladu dilyniant byd-eang arlein, ac mae ei waith wedi ei wylio dros 40,000,000 o weithiau. Mae wedi sefydlu ei hun ym maes technegau lleisiol arbrofol.

REEPS100.com

Facebook.com/Reepsone