Reykjavíkurdætur

Grŵp rap o 10 menyw o Wlad yr Iâ yw Reykjavíkurdætur, sy’n cael eu hadnabod fel ‘Merched Reykjavik’. Mae’r ‘femcees’ hyn wedi bod yn cyfareddu’r sîn hip-hop yng Ngwlad yr Iâ – sîn yn llawn dynion tan nawr – gyda’u geiriau trawiadol a’u perfformiadau trydanol. Gan ymddangos fel ‘clan’, mae Reykjavíkurdætur hefyd yn perfformio fel artistiaid unigol, deuawdau, triawdau, a gyda’i gilydd, sy’n golygu bod y sioeau’n ffres ac yn llawn egni. Gyda geiriau Islandeg a Saesneg ill dau, a’r rheini’n wefreiddiol o ran eu natur a’u grym, mae’r pynciau sy’n cael sylw yn cynnwys ffeministiaeth, trais rhywiol, gwleidyddiaeth a rhyddid rhywiol.

Reviews

"That ability to make other women, on stage and off, more comfortable with themselves forms the collective’s core. Partly it’s the sheer spectacle of the performance that does it – a crowd of young women expressing themselves unapologetically; being loud, brash, smart and beautiful simultaneously." Huck Magazine