Rhondda Rips It Up!

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno adloniant comig rhyfeddol

Boneddigion a Boneddigesau! Mae WNO yn eich gwahodd yn gynnes i Bremière Byd eu comedi cerddorol afieithus ac anfarwol o ddigrif Rhondda Rips It Up!

Crëwyd yr adloniant tafod yn y boch hwn er eich pleser gan y disglair Ms Elena Langer (cyfansoddwr a swffragét) a’r dihafal Ms Emma Jenkins (libretydd a swffragét).

Mae’n bleser o’r mwyaf gennym fynd â chi ar daith fythgofiadwy drwy fywyd ac anturiaethau arwres anhysbys mudiad y Swffragetiaid yng Nghymru, Margaret Haig Thomas, Is-iarlles Rhondda.

Yn Swffragét, ymgyrchydd ac entrepreneur, paratôdd yr Arglwyddes Rhondda y ffordd ar gyfer hawliau cyfartal i fenywod. Yn ogystal ag ymgyrchu’n ddiflino dros hawl menywod i bleidleisio, roedd yn fwch dihangol i ymdrechion merched yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, goroesodd drychineb suddo’r Lusitania a sefydlodd y cylchgrawn ffeministaidd radicalaidd Time and Tide. Cafodd ei hymdrechion diflino eu gwobrwyo o’r diwedd pan, yn 1918, etholfreiniwyd menywod dros 30 oed.

Mae’r daith fywiog a doniol hon drwy fyd etholfraint a chân yn cael ei hadrodd drwy gyfrwng y neuadd gerddoriaeth ac yn addas iawn, menywod yn unig yw aelodau’r cast a’r tîm cynhyrchu. Tywysir y gynulleidfa drwy’r stori gan ein Emcee ni (Lesley Garret) ac mae’n olrhain anturiaethau Lady Rhondda (Madeleine Shaw) a’r fyddin ddewr o swffragetiaid wrth iddynt ymgiprys yn eofn ag Arglwyddi, gwleidyddion a blychau post yn eu hymdrech i sicrhau hawliau i ferched.

Bydd WNO yn tynnu sylw at frwydr menywod dros ryddid a chydraddoldeb ac i oroesi, mewn nifer o ffyrdd: o ddigwyddiadau cymunedol, sgyrsiau a gweithdai mewn ysgolion i arddangosfeydd, profiadau digidol rhyngweithiol yn ogystal â’r cynhyrchiad ei hun.

Cyfarwyddwr Caroline Clegg, Arweinydd Nicola Rose

Amser Gorffen Tua 9:30yp

 Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 4yp ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889

 

Trafodaeth wedi’r sioe

Bydd Angela John (Athro Hanes a chofiannydd yr Arglwyddes Rhondda) yn arwain trafodaeth wedi’r sioe rad ac am ddim yn yr awditoriwm gydag aelodau o’r cast a’r tîm creadigol (yn dibynnu ar argaeledd).

Nid oes angen archebu ymlaen llaw.