Women & war: An Un-silencing

Curadwyd gan Gentle/Radical gyda'r Brifysgol Agored fel rhan o Ŵyl y Llais 2018.

Mae hanes rhyfel hefyd yn cynnwys hanes yr hyn sydd heb ei adrodd – stori’r profiad sydd heb ei ddatgelu. Mae sawl haen o batriarchaeth a chyfalafiaeth wedi bod yn achosi rhyfeloedd ers canrifoedd. O fewn y fframweithiau yma, mae cyfraniadau merched a’u gwrthsafiad yn erbyn rhyfel wedi’u distewi yn llawer rhy aml. Ac eto, o Gymru i’r Dwyrain Canol, o Gyfandir Affrica i Asia, o India i’r Unol Daleithiau, merched sy’n cael eu gadael o dan yr anfantais fwyaf pan fydd rhyfeloedd ‘ar ben’. 

Ar 8 Mawrth 2018, cyhoeddodd Komalên Jinên Kurdistan (Mudiad Rhyddid Merched Kurdistan) alwad ar ferched y byd i uno mewn ymgyrch. Eu galwad nhw – gyda’i nod o ddyfodol di-drais, yn canolbwyntio o raid ar ryddid merched – yw ysbrydoliaeth y prynhawn yma o sgyrsiau am ryfel a lleisiau merched. 

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad fydd yn dilyn hynt canrif o ryfeloedd, a brwydr a gwrthsafiad parhaus merched, ar gefndir ymerodraethol. 

Amser Gorffen Tua 7:00yp