Y BAR CUDD #Maquis

“Beth bynnag ddigwydd, rhaid cadw fflam ein pobl ynghyn” 

Codwch eich llais. Mae’n bryd camu o’r cysgodion a rhyddhau ein tir. Bydd cyfarfodydd dirgel yn cychwyn o 5pm ddydd Iau 7 Mehefin ymlaen. Fydd y gell yma ddim ond yn bodoli am 11 noson, tan ddydd Sul 17 Mehefin, i atal y Gelyn rhag cael cyfle i sleifio i’n plith. 

Bydd eich presenoldeb yn gwbl gyfrinachol, a dylech gadw’r cyfathrebu i Twitter drwy gyfrif @DTAcardiff tan i chi glywed fel arall. Bydd y #Maquis yn cysylltu â chi ymhellach gyda rhagor o gyfarwyddiadau. Bydd y cyfarfodydd yn fach er mwyn sicrhau cyfrinachedd, felly cysylltwch yn fuan i sicrhau mynediad. Bydd y llinellau ar agor o ddydd Mawrth 22 Mai ymlaen. 

Drwy ddod, byddwch yn ymrwymo i gefnogi’r Achos. Helpwch ni i ledaenu’r gair i bobl o’r un anian. Rydyn ni am gyrraedd pawb fyddai â diddordeb mewn dod yn rhan o’r mudiad dethol yma. 

Bydd cymysgydd diodydd yn gweini ‘GWIRODYDD’ clasurol o’r bar er mwyn rhoi digon o blwc i chi. 

Drwy gydol y noson bydd Radio Barkas yn anfon negeseuon mewn cod atoch chi, ein Cymrodyr ar y rheng flaen. 

Wnewch chi ymuno â ni …? 

“Cysgwch yn dawel gan wybod eich bod wedi gwneud eich rhan i danseilio’r gelyn” 

Archebwch le yma: https://twitter.com/dtacardiff