Lleoliadau

Digwyddiadau rhagorol mewn llefydd anarferol

Mae Caerdydd yn gartref i gyfoeth o leoliadau perfformio, o fawredd Canolfan Mileniwm Cymru i adloniant a hyfrydwch cymdeithasol Canolfan Gelfyddydol Chapter, y Tramshed, Neuadd Dewi Sant a sawl un arall.

Gŵyl y Llais yw cyfraniad diweddaraf Canolfan Mileniwm Cymru i ôl-troed diwylliannol Cymru. Wedi’i lleoli yn y Ganolfan, rydym yn cydweithio â lleoliadau, bach a mawr, ar hyd a lled Caerdydd.

Rydym yn creu digwyddiadau beiddgar ac arloesol all ysbrydoli ac ymgysylltu â phobl. Yn ysbryd darganfod, rydym yn dod o hyd i lefydd anarferol i lwyfannu ein digwyddiadau, gyda’r nod o weddu neu wahaniaethu perfformiadau gyda lleoliadau annisgwyl a chyda lleoliadau celfyddydol mwyaf cyffrous Caerdydd.

Mae ein gwybodaeth leol yn ein helpu i ddod o hyd i lefydd a lleoliadau unigryw; yn 2016 fe wnaethom gyflwyno digwyddiadau ar strydoedd y ddinas, mewn cadeirlannau, mewn emporia hen bethau, mewn pentai ar lan y môr, mewn lleoliadau cerddoriaeth cyfoes a thraddodiadol ac mewn theatrau Fictorianaidd.