Nikolai Galen yn canu Jacques Brel

Theatr Chapter

Bu cyn-ganwr The Shrubs, Nick Hobbs – sy’n cael ei adnabod bellach fel Nikolai Galen – yn perfformio dehongliad o waith Jacques Brel yng Ngŵyl y Llais.

Fel meistr ar y chanson fodern, recordiodd Jacques Brel mwy na 120 o’i ganeuon ei hun gan ddod yn un o berfformwyr mwyaf poblogaidd caneuon Ffrangeg, ac yn ddylanwad mawr yn y byd cerddoriaeth ehangach. Fel perfformiwr byrfyfyr sy’n adnabyddus am wthio ei lais i’r eithaf, bydd Galen, sy’n byw yn Istanbul, yn defnyddio ei gyfieithiadau ei hun a pherfformio’n ddigyfeiliant er mwyn galluogi’r testunau sefyll ar eu gwadnau eu hun. Mae rhai o’i ganeuon yn agos i fersiynau Brel, eraill ddim; mae rhai’n arnofio rhwng cerddoriaeth a llefaru, rhwng canu ac actio, gan adlewyrchu sut mae’r testunau’n symud rhwng geiriau a barddoniaeth, cerddoriaeth a llenyddiaeth.

Roedd perfformiad Galen yng Ngŵyl y Llais yn cyd-daro gyda chyhoeddi ei albwm newydd oedd yn cyflwyno addasiad unigryw o waith Brel, Songs From The Low Lands.