Alawon yr ha’ GyLl

Fel rhywun sydd wedi bod yn dibynnu ar Spotify am gerddoriaeth newydd, mae arlwy Spotify wedi fy siomi ar yr ochr orau dros y pythefnos diwetha’. Os mai dyma’r math o beth sy’n mynd â’ch bryd, fe fyddwn i’n awgrymu rhestr chwarae ‘Badass Women’ Spotify. Dydw i ddim yn siŵr am y teitl, ond mae’r caneuon yn gyfuniad amrywiol o artistiaid benywaidd gwych. Neu’r rhestr chwarae ‘alternative pride’. Dydi pob cân ddim yn taro deuddeg, ond mae hi’n rhestr chwarae ardderchog i ddod o hyd i fwy o artistiaid LGBT+ i wrando arnyn nhw. 

 Someone tell the boysSamia

Prin fod hon yn gân gynnil, ond roeddwn i’n chwilio am rywbeth i leddfu fy nicter ar ôl yr ymateb i fenyw’n cael ei chastio o’r diwedd fel y Doctor nesaf yn Doctor Who. Dyma drac perffaith i hynny. Mae llais Samia yn hyfryd, ac mae’r gân yn cael ei chanu gyda rhyw fath o ffyrnigrwydd dan reolaeth sy’n fy swyno i. Gwrandewch ar y diwn yma os ydych chi wedi cael llond bol ar ragfarnau ar sail rhyw, oherwydd er fy mod i wrth fy modd yn dadlau’n gall gan ddefnyddio fy ngradd prifysgol i wneud hynny, weithiau mae rhywun yn ddig a dyna ni; mae’r gân hon yn un ddig.

Get UpThe Blow

 A wild assembly of frequencies produced out of a thrust of electroacoustic punk energy, the album is a search for a new sound of rebellion in an environment where the aesthetic of punk has been commodified into submission along with most everything else.’  Rydw i’n dyfynnu’r band ei hun fan hyn oherwydd ar y trac hwn rydw i’n clywed eu bwriadau nhw. Mae’n ymddangos fod The Blow yn fand sydd â maniffesto, ac rydw i’n casáu hynny. A finnau’n un o blant y mileniwm, fe alla’ i uniaethu â geiriau ‘internet ghetto’ a’r dicter am y sefyllfa dai bresennol, gan eu bod nhw’n cyd-fynd â’r ofnau sydd gen i am sut yr ydw i am gael byw fy mywyd. Mae’n dda.

Pot HolesEzra Furman

Iawn, mae’n wir nad ydi hon yn gân newydd, ond dim ond ychydig fisoedd yn ôl y des i ar draws Ezra, ac ers hynny mae gen i obsesiwn gyda phopeth y mae wedi’i ryddhau hyd yma. Mae gen i barch mawr at artistiaid fel Ezra, sy’n creu caneuon gwleidyddol ond â theimlad da iddyn nhw hefyd. Mae’r albwm Perpetual Motion People, sy’n cynnwys Pot Holes, yn daith anhygoel drwy syniadau a phrofiadau’r artist ynghylch rhyw, ac mae’n edrych ar eu lle nhw mewn cymdeithas. Ers fy nhaith i Rio De Janeiro lle gwelais i’r bwlch cymdeithasol anferth rhwng y rheini sy’n byw yn y Favelas a’r rheini sy’n byw yn y ddinas, mae’r trac hwn yn fwy arwyddocaol o lawer. Fe fydda i’n sôn mwy am y daith honno yn fy mlog nesaf.

 

Sarah Dennehy

Anderson Paak – Am I Wrong 

Childish Gambino – Redbone 

Bad Bad Not Good – In Your Eyes (featuring Charlotte Day Wilson)

 

Poppy Sturgess 

Moment – King Henry, Rhye

Blacked Out – AJ Tracey

Work it out – Karizma

 

Rachel Kinchin 

Deep Throat Choir, Be OK

Noga Erez, Here (Alessia Cara Cover)  – and the album, Off The Radar.

And one for luck – Cornershop Brimful of Asha (new remixes ys EP)

 

Faye Gibson  

The National – Guilty Party

Sin Fang – Tennis

Grizzly Bear – Neighbours

 

Postwyd gan