Cwrdd â’n Cynorthwy-ydd Rhaglenni Newydd

Helo!

Bronwen ydw i, Cynorthwyydd Rhaglen newydd Gŵyl y Llais. Newydd, meddaf i, ond rydw i wedi bod yma ers rhyw wyth wythnos bellach… neu chwech wythnos, o leiaf. Ers gadael Llundain ar 29 Mai, rydw i wedi cael swydd, wedi teithio i Rio De Janeiro am bythefnos ar drip ymchwil, ac wedi graddio o Brifysgol Queen Mary yn Llundain. Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur ar y naw.

Rydw i’n dod yn wreiddiol o Cwm yng nghymoedd y de, a bellach yn byw ar fferm fy rhieni ger pentref Manmoel. Rhwng y ddau le, roeddwn i’n byw yn Llundain am dair blynedd ac yn astudio drama ym Mhrifysgol Queen Mary. Yn y fan honno y dechreuais hoffi perfformiadau o bob math, yn ogystal â’r broses o’u cynhyrchu, a gwyliau celfyddydol yn enwedig. Ar ôl cael swydd ar leoliad yng Ngŵyl Theatr Ryngwladol Llundain, rydw i bellach yn fan hyn, yn rhan o dîm Gŵyl y Llais.

Yn ystod fy nghyfnod yma, cefais fynd ar drip pythefnos i Rio. Fel rhan o’r People’s Palace Projects, roeddwn i’n un o grŵp o chwe myfyriwr a gafodd eu dewis i deithio i Rio i weld beth mae grwpiau diwylliannol a sefydliadau anllywodraethol sy’n gwneud gwaith allgymorth yn ffafelas Rio yn ei wneud. Mae’n anodd disgrifio’n iawn sut yr effeithiodd y profiad hwn arna’ i. Roedd yn gyfuniad o bethau i’ch calonogi, i’ch gwylltio ac i’ch tristáu, ac mae’n anodd cyfleu’r peth yn iawn. Mae gwleidyddiaeth Rio yn gymhleth, ond mae’r goblygiadau’n amlwg; mae’r bobl sy’n byw mewn rhannau ar wahân o’r ddinas yn diodde’ o weithredoedd treisgar yr heddlu a rhyfel rhwng gangiau. Mae’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y grwpiau y cefais i’r fraint o weithio gyda nhw yn ysbrydoledig, ond dydy hynny ddim yn gwneud cyfiawnder â nhw. Mae’n amhosib disgrifio eu dylanwad cadarnhaol a’r modd y maen nhw’n grymuso pobl. O gynllun Ail Gyfle Afro Reggae, sy’n rhoi ail gyfle mewn bywyd a gwaith i gyn-droseddwyr, i’r oriel gelf ym Maré sydd wedi’i chreu a’i churadu gan Redes da Maré, sy’n gweithio mewn grŵp anferth o 16 o ffafelas, mae diwylliant wedi’i droi’n arf gwleidyddol er mwyn brwydro yn erbyn y rheini sy’n ceisio tanseilio bywydau pobl yn y ffafelas.

Rydw i’n gobeithio y bydd y math hwn o brofiad yn cryfhau tîm Gŵyl y Llais yn ogystal â’r ŵyl ei hun.

Mae creu Gŵyl y Llais yn dasg a hanner, gyda phob math o bethau’n digwydd ar yr un pryd. Felly mae bod yn rhan o’r tîm yn golygu sawl peth gwahanol. Mae’n golygu mynd i gyfarfodydd rif y gwlith i drefnu pob math o bethau cyffrous, o’r rhaglen i’r brandio. Mae’n golygu gweld pethau sydd ond megis dechrau datblygu, a chynllunio pa berfformiadau yr ydw i am eu gweld yng Ngwyliau Caeredin. Mae’n golygu llenwi taenlenni Excel gan wybod dy fod ti’n helpu i greu gŵyl benigamp.

Mae pethau’n siŵr o brysuro dros y misoedd nesaf, ac rydw i ar bigau’r drain i weld yr ŵyl yn dechrau siapio!

Postwyd gan