Cyhoeddi’r don gyntaf o artistiaid: Patti Smith, Gruff Rhys a Passenger

Hir yw pob ymaros… mae’r artistiaid anhygoel cyntaf ar gyfer 2018 wedi cael eu cyhoeddi.

Bydd ail flwyddyn gŵyl gelfyddydol ryngwladol Caerdydd yn croesawu’r artist, cerddor, awdures, bardd ac actifydd byd-enwog, yr Americanes, Patti Smith, am ddwy sioe unigryw. Y cyntaf bydd ei pherfformiad arbennig o’i sioe Words and Music yn eglwys hardd Saint Ioan, yn Nhreganna, a pherfformiad cerddorol yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, gyda Lenny Kaye a Tony Shanahan. Bydd y Cymro cerddorol, Gruff Rhys, yn perfformio première byd bythgofiadwy o’i waith newydd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sy’n dathlu eu penblwydd yn 90 eleni. 

Enwau eraill bydd yn ymddangos ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yw’r artist adnabyddus, Passenger, sydd wedi ennill gwobr Ivor Novello, a bydd Nadine Shah yn agor ar gyfer Billy Bragg ar noson agoriadol yr ŵyl gyda noson arbennig o Lleisiau Protest.

  

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru a Gŵyl y Llais: ‘Dyma flas bach ar yr hyn sydd i ddod. Yn ogystal â digwyddiadau cyffrous eraill sy’n cynnwys theatr, celf a cherddoriaeth ledled y ddinas, bydd yr ŵyl eleni hefyd yn cynnwys llawer o gyfleoedd i gymryd rhan, protestio neu ymlacio yn ein lleoliadau arbennig yn ystod y dydd, hyd nes oriau man y bore.’

Bydd yr ŵyl yn cynnwys 11 diwrnod o berfformiadau un tro gan artistiaid adnabyddus, cydberfformiadau a chyd brosiectau wedi’u comisiynu’n arbennig mewn lleoliadau amrywiol ar draws Caerdydd, dinas Cerddoriaeth gyntaf y Deyrnas Unedig. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf yn gyntaf ar y 6 Mawrth. 

Perfformiadau a digwyddiadau unigryw 

 Mae gennym hefyd gyfle bythgofiadwy i chi gymryd rhan mewn celfyddydwaith torfol ar raddfa genedlaethol er mwyn dathlu canmlwyddiant y bleidlais i ferched. Mewn partneriaeth ag arbenigwyr yn y maes celfyddydwaith cyhoeddus, Artichoke a 14-18 NOW, rydyn ni’n gwahodd menywod (rheini sy’n uniaethu fel benywod neu’n ddi-deuaidd) a merched i wisgo gwyrdd neu fioled, lliwiau’r swffragét, ac ymuno’n yr orymdaith fawreddog drwy Gaerdydd, gan greu darlun byw, symudol o fenywod yr 21ain ganrif. Cofrestrwch nawr i gymryd rhan.  

Bydd Karine Polwart yn perfformio ei darn Wind Restistence yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, cyfuniad cyfareddol o gerddoriaeth a chwedlau gan yr artist werin o Gaeredin; gyda Tiger Lillies: The Ballad of Sexual Dependency yn darparu profiad amlgelfyddydol gyda’r triawd cwlt o Brydain yn perfformio trac sain byw ar gyfer y ‘Ballad’ ochr yn ochr â delweddau dramatig gan y ffotograffydd Americanaidd, Nan Goldin. 

Mae tocynnau ar gyfer y perfformiadau cyntaf yma ar werth nawr. Rhowch wybod i ni pwy ydych chi’n bwriadu archebu ar Twitter #GyLL2018

 

Fideo gan Oliver Norcott - olivernorcott.co.uk

Cerddoriaeth gan Josef Prygodzicz - josefprygodzicz.com

Postwyd gan