Gair gan Caryl Parry Jones am y Gymanfa Ganu

Mae’n bleser aruthrol cael cydlynu’r Gymanfa Ganu hon

Mae’n bleser aruthrol cael cydlynu’r Gymanfa Ganu hon fel un o uchafbwyntiau Gŵyl y Llais, Canolfan Mileniwm Cymru. Mae’r traddodiad cwbl Gymraeg a Chymreig hwn wedi selio’n gallu ni fel cenedl i ganu’n hyderus mewn pedwar llais a hynny mewn ffordd gyhyrog a gwefreiddiol. A pha ffordd well i ddathlu’r llais na chynnal Cymanfa Fawr yn un o neuaddau cyngerdd gorau’r wlad lle gallwn godi’r to gyda rhai o emynau mwyaf enwog ein gwlad. Yng nghanol yr holl weithgareddau a’r cyngherddau gan artistiaid enwog, rhyngwladol fydd yn cael eu cynnal fel rhan o’r Ŵyl, mae’r Gymanfa yn addo bod yn ffordd ragorol i ddangos ein gallu cerddorol i’r byd ac yn goron ddisglair ar y cyfan.

Dewch i ymuno yn y canu o dan arweiniad cadarn Rob Nicholls a chyfeiliant ysbrydoledig Huw Tregelles Williams ar yr organ. Cewch hefyd seibiant tra’n gwrando ar eitemau gan y soprano fyd enwog Rebecca Evans, y tenor adnabyddus Rhys Meirion, y grŵp harmoni Y 4o5s a chasgliad o rai o gorau gorau Cymru fydd yn ffurfio Cor Unedig i ganu dau glasur.

Mae’n addo bod yn noson i’w chofio felly dewch yn eich cannoedd i forio’r hen ffefrynnau, ac i ddathlu’r traddodiad lleisiol hynod hwn.

Wela i chi yno!

Caryl.

Postwyd gan