Hoff Uchafbwyntiau Diwylliannol Tîm Gŵyl y Llais o 2017

Bu 2017 yn gorwynt o flwyddyn gyda llwythi o ddigwyddiadau calonogol, ac achlysuron bydd yn cael eu nodi’n hanesyddol. Fe ffarwelwyd â chewri cerddorol megis Charles Bradley, Chuck Berry, Fats Domino a Chris Cornell. Galluogodd yr ymgyrch #metoo ar y gwefanau cymdeithasol i’r dewr rannu eu profiadau. Yn sgil trafodaethau byd-eang fe ymroddwyd i ddelio gyda’r stigma sy’n gysylltiedig â iechyd meddwl ac i rymuso merched ar draws y byd cyn, yn ystod ac ar ôl argyfyngau. Daeth cymunedau ynghyd i helpu eraill ac i gydsefyll mewn undod gyda eu gilydd.

Teg dweud bydd y flwyddyn yn aros yn ein cof am nifer o resymau, ac am amser hir i ddod. Yma ym mhencadlys Gŵyl y Llais, ‘da ni wedi bod yn meddwl am ein uchafbwyntiau yn ystod 2017, yn arddangosfeydd wnaeth ein hannog i feddwl ychydig yn wahanol, i ŵyliau diwylliannol anhygoel neu efallai y ffaith i ni ddarganfod band neu artist newydd wnaeth greu argraff enfawr arnom. Dyma ambell ffefryn diwylliannol o’r flwyddyn a fu. Pa uchafbwyntiau celfyddydol sy’n aros yn y cof i chi? Ymunwch yn y drafodaeth ar @GwylyLlais neu drwy dudalen Facebook Gŵyl y Llais.

 

Perfformiadau

Nederlands Danse Theatre yn perfformio 'Stop-Motion', 'Shoot the Moon' Digwyddiad agoriadol Gŵyl Rhyngwladol Manceinion MIF, What is the City but the People.

‘The missing door' yng Ngŵyl Rhyngwladol Caeredin.

Fatima yn perfformio’n fyw yn awyrgylch hyfryd Union Chapel gyda’i ffenestr-liw anferth. Sain eneidiol yn llawn gorfoledd. Jazz Prydeinig a neo-soul ar ei orau.

Tuneyards, Le Guess Who

Kate Tempest, Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

‘Flight' gan Vox Motus yng Ngŵyl Rhyngwladol Caeredin.

Jack Rooke: Happy Hour – wedi ei lunio’n wych, yn berfformiad dagreuol – yn llon a lleddf. ‘Roedd Happy Hour yn astudiaeth grefftus o hunanladdiad ym mysg dynion.

Meilyr Jones ym mharti agoriadol Cymru yn Fenis – cafwyd foment hyfryd pan safodd Meilyr yng nghanol y sgwar wedi ei amgylchynu gan y gynulleidfa, a’r band o gwmpas y cylch oedd wedi’i ffurfio. ‘Roedd llygaid pawb yn pefrio.

Kate Tempest yn perfformio 'Let Them Eat Chaos', yng Ngŵyl Rhif 6.

Punchdrunk, Sleep No More  perfformiad promenâd ymdrochol yng ngwesty ‘McKinnon’ yn Shanghai – fel cynulleidfa ‘roeddem yn archwilio 5 llawr o’r adeilad tra bo’r chwarae yn digwydd mewn mannau gwahanol ar yr un pryd.

Lowly yn y Louisiana ym Mryste – mae eu halbym cyntaf ‘Heba’ yn wych o’r dechra i’r diwedd, ac ‘roedd eu set byw yn berffaith. Mae eu dychymyg, egni a’u cynnildeb yn anhygoel.

‘Party Skills for the end of the world’ yng Ngŵyl Rhyngwladol Manceinion – fe leolwyd hwn mewn hen adeilad nad yw'n cael ei ddefnyddio bellach, gyda ardaloedd gwahanol wedi eu neulltio i wneud cocktails a bwa a saeth, i chwarae’r llif, i ganu, chwarae dartiau ac i wylio band byw. 

 

Arddangosfeydd

Arddangosfa Lubainia Himid Navigation Charts, Spike Island ym Mryste.

Museo Nazionale del cinema, Turin – amgueddfa sy’n cynnwys setiau ffilm wedi eu hail greu ac ardal i wylio ffilmiau ar gadeiriau hafaidd.

Arddangosfa Soul of a Nation yn y Tate

Crossing 5: Emergency in Galpão Bela Maré – arddangosfa 16 artist o Frasilsy’n mynd i’r afael a’r argyfwng cyfredol yn Rio de Janeiro gan ymdrin ac ystod eang o bynciau fel gwleidyddiaeth, goddefgarwch y gymuned draws, trais a phortreadu sterioteip o’r Favelas:

James Richards, Music for the Gift,Venice Biennale - casgliad eang o waith newydd gan gynnwys gosodwaith sain mewn cydweithrediad â myfyrwyr CBCDC, gwaith fideo a chyhoeddiad bach. Mae’r sioe yn ymweld â Chapter 17/02/18 – 26/05/18 

Janet Cardiff, Forty Part Motet yn y Tate Modern - gosodwaith gweledol cras o ddeugain o siaradwyr mewn cylch, pob un yn cyflwyno llais unigol aelod o gôr. Fe greuodd y gosodwaith gydymaith o sain y gellïr symud o'i gwmpas o mewn gan wrando ar leisiau unigol, criw dethol o gantorion, neu’r deugain gyda’u gilydd. 

 

Gŵyliau a Digwyddiadau

Afropunk Festival London - Un diwrnod o ddathlu diwylliant Pobl Dduon a moeseg DIY yn ei holl ogoniant! Diwrnod anhygoel yn llawn cerddoriaeth, bwyd, ffasiwn, diwylliant a chelfyddid.

Le Guess Who Festival, Utrecht – gŵyl sy’n cael ei chynnal ar draws y ddinas, gyda’i chanolbwynt yn yr aml-leoliad anhygoel,TivoliVredenburg, oedd yn byrlymu gyda goleuadau, DJs, bariau a stondinau bwyd ar bob llawr. 

Indie Week, Toronto – gŵyl a chynhadledd i ddarganfod bandiau annibynnol ac amrywiol o bob cwr o’r byd. Blinedig ond yn llawn mwynhad!

SXSW, Austin – y profiad yn ei gyfanrwydd, o’r tacos brecwast i rai o’r lleoliadau bach mwyaf annisgwyl. Pleser llwyr cael gweld cynifer o gerddorion mewn gofod berfformio mor agos.

 

Darlithoedd/Trafodaethau

NYC - The People Speak ynBAM 

Gŵyl y Gelli – ‘roedd Bernie Sanders, Lemm Sissay a Peter Bazalgette yn enwedig yn ffantastig.

 

Albymau

Everybody Logic – archwiliad o’i hunaniaeth fel person croenddu sy’n cael ei dderbyn fel person croen gwyn gan gymdeithas, a’r modd y mae’r hunaniaeth hwnnw’n cael ei gwestiynu’n barhaol. Mae yma neges o heddwch, o gariad ac o bositifrwydd.

 

Ffilmiau

Detroit  - portread ddirdynnol o’r terfysg arweiniodd at lofruddiaethau pobl croenddu dieuog yn eu harddegau gan heddlu Detroit ym 1967. Dilynwn yr hanes drwy ogwydd un o ddigwyddiadau mwyaf diarhebol y terfysg.

 

Llyfrau

 Zadie Smith’s ‘Swing Time’ – enwebwyd am The Man Booker Prize:

An Attempt At Exhausting A Place in GTA Online Michael Crowe - mae’n cwestiynu ein perthynas gyda’r byd materol a’r byd ar-lein, gan archwilio beth sy’n dderbynniol ar y platfformau yno.

You Should Have Asked comic gan Emma – mae’n taro golwg ar y gwahanol gyfrifoldebau mae dynion a merched yn ymgymryd o gwmpas y tŷ. Mae mwy o ddynion yn dechrau gwneud tasgau o gwmpas y tŷ wrth i ni sylweddoli bod mwy i ferched nac edrych ar ôl y cartref. Serch hynny, maent yn parhau i fod yn ddibynnol ar eu partneriaid i ddweud wrthynt sut y dylsant fod yn cyfrannu. 

 

Digwyddiadau o fewn Gŵyliau

Rasio malwod, End of then Road Festival

Postwyd gan