Nadine Shah yn #GyLl2018

I’r rhan fwyaf ohonom, roedd 2016 yn flwyddyn gythryblus ac annymunol – yn llawn anhrefn gwleidyddol a theimlad o ansicrwydd. I Nadine Shah, mae’r pethau hyn wedi bod yn rhan fawr o’i bywyd ers blynyddoedd. Mae hi wedi creu enw iddi’i hun drwy ei llais cyfoethog a theimladwy; ond mae ei cherddoriaeth hefyd yn delio ag ystod eang o faterion cyfoes, fel sut y mae ardaloedd dosbarth gweithiol yn cael eu goresgyn gan y cefnog, yr argyfwng ffoaduriaid, ac Islamoffobia. Mae’n hi’n sylwebydd cymdeithasol sy’n hyrwyddo iechyd meddwl, cydraddoldeb rhwng y rhywiau, a goddefgarwch o leiafrifoedd ethnig a chrefyddol.

Postwyd gan