Profwch Ŵyl y Llais am £10 neu lai

Mae #GyLl2018 wedi dechrau ac mae wythnos gyfan o’r ŵyl dal ar ôl! Mae llwythi o ffyrdd gwahanol y gallwch fwynhau a phrofi cyffro’r ŵyl gelfyddydol ryngwladol heb or-wario! Cymerwch olwg ar y digwyddiadau sydd ar y gweill wythnos yma sy’n rhad ac am ddim, yn ogystal a’r rheiny sydd naillai’n £5 neu £10 neu lai. 

Dyma’r hyn sydd i’w weld a’i neud am bris rhesymol!

HWYL YR ŴYL (AM DDIM!)

Pentre’r Ŵyl
Canolfan Mileniwm Cymru

Dydd Iau 7 - Ddydd Sul 17 Mehefin
Ar agor Dydd Llun-Ddydd Iau 12pm-9pm a Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 12-10pm
MYNEDIAD AM DDIM

Dyma’ch gofod i ymlacio. Bwyd Stryd anhygoel gan Straeon Bwyd Ffoadurwyr yn ogystal â danteithion eraill gan gynnwys Pizza, Pasta, Cibabs, gin a choffi da. Cerddoriaeth byw ‘pop-up’; DJs; cyfleoedd i ddysgu mwy am y llais a cherddoriaeth yn ogystal ac arddangosfa wedi ei guriadu gan Simon Bray – sef ffotograffiaeth o Gymru a Rajasthan. 

 

Y Bar Cudd #MAQUIS 
Dydd Iau 7- Ddydd Sul 17 Mehefin 
Ar agor yn ddyddiol 5pm-12.30am
MYNEDIAD AM DDIM

Bar ‘pop-up’ hollol gyfrinachol yn llawn gwirodydd gwaharddedig (a chlasuron) i gryfhau eich hyder ac i danio’ch boliau cyn y sialens sydd i ddod. Yn ystod y noson bydd Radio Barkas yn anfon negeseuon wedi’u côdio drwy glasuron o recordiau feinal i faes y gad, i rybuddio ein Cymrodwyr am beryglon agos. 

Rhaid trefnu eich presenoldeb o flaen llaw, naillai drwy alw 07763509591, neu drwy ebostio dtacardiff@gmail.com Bydd y #Maquis yn cysylltu maes o law gyda chyfarwyddiadau pellach ynglyn â sut mae cael mynediad i’r man cyfarfod cudd. Er mwyn osgoi tynnu gormod o sylw, bydd y cyfarfodydd yn fach o ran nifer, felly awgrymwn i chi gysylltu cyn gynted â phosib. Mae’r llinellau cyfathrebu nawr ar agor. A wnewch chi ymuno’r #Maquis? 

Corws Forget-Me-Not
Arddangosfa a chyfres o gyngherddau #Mysongmystory 
Pafiliwn Penarth 
Dydd Gwener 8 - Ddydd Sul 17 Mehefin

AM DDIM 

Mae Corws Forget-Me-Not yn elusen ysbrydoledig sy’n defnyddio grym cân i ddod â phleser i bobl â dementia, ac i’w teuluoedd hefyd. Arddangosfa teimladwy sy’n ymfalchïo mewn bywyd drwy ddefnydd ffotograffiaeth, barddoniaeth a chaneuon, gyda chyngherddau drwy gydol yr wythnos gyda cerddorion proffesiynnol WNO a CBCDC.  

 

India – Cymru
Yn Y Gromen ym Mhentre’r Ŵyl
Dydd Sadwrn 16 a Dydd Sul 17 Mehefin 
Am Ddim (ond rhaid mynnu tocyn)

Cydweithrediad rhwng Gŵyl RIFF Jodpur,Gŵyl Rhyngwladol Storïol Beyond the Border a Gŵyl y Llais. Dathliad o gerddoriaeth a hanesion Rajasthan a Chymru.

Kadar Khan Langa – 11am + 5.30pm

Sun Dial- 1.30pm + 7.30pm

Hands of Time -3.30pm

 

CAFFI IAITH OASIS 

Dydd Mawrth 12 Mehefin 12-2pm
Dydd Iau 14 Mehefin 12-2pm
Am ddim i bawb

Ymunwch â ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn ein caffi iaith gan ddysgu ambell i air o ar draws y byd. Bydd fan bwyd Oasis ar agor, yn gweini tê mintys a saets ffres. 

 

NUALA HONAN 
Pentre’r Ŵyl

14 Mehefin 7pm

Yn enedigol o Awstralia, mae Nuala Honan yn artist deinamo, sydd â egni cerddorol anifeilaidd yn ei meddiant. Mae’n hawlio sylw gyda’i hagosatrwydd a’i chynhesrwydd gwledig. 

 

CÔR ADFER RISING VOICES 

Pentre’r Ŵyl
15Mehefin, 3pm  

Grŵp canu wythnosol i bobl sy’n gwella o ddibynniaeth ar gyffyriau neu alcohol, eu teuluoedd, gofalwyr a phobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y gwasanaethau trin yw Rising Voices. Ein harweinydd profiadol yw Isolde Freeth-Hale. Ymunwch gyda ni mewn cân, dewch i glywed storïau ambell i aelod gan sylweddoli y gwahaniaeth y gall cân wneud i fywyd.  

 

ADVENTURE BUREAU 

Pentre’r Ŵyl
15 Mehefin, 5pm
Mynediad am ddim

 

Mae Adventure Bureau yn dîm o fyrfyfyrwyr arbenigol, ac maent yma i greu antur newydd digri tu hwnt, wedi ei ysbrydoli gan eich syniadau chi. Mae Katie a Simon yn gwahodd y gynulleidfa i rannu eu syniadau gan eu darlunio, eu ‘sgwennu neu eu gweiddi allan, gan wedyn berfformio y stori sydd wedi ei fyrfyfyrio, ynghyd â thrac sain a chaneuon a greuwyd yn fyw o’ch blaen! 

 

REEPS ONE 

Pentre’r Ŵyl
15 Mehefin, 7pm

Mae gwaith Reeps One yn gynnyrch o berthynas mynwesol oesol gyda’r llais ddynol. Yn wreiddiol o Lundain, bu’n arbrofi gyda technegau lleisiol ynghyd a chynrychiolaeth creadigol ffiseg a sŵn, ers yn ddeunaw oed.

Mae Yeff yn benderfynol i gyfleu ei ddarganfyddiadau mewn modd amlwg a chyffyrddadwy, ac mae ei berfformiadau lleisiol yn dod yng nghwmni arddangosfeydd gweledol unigryw. 

 

GWEITHDY CANU OLIVIA PREYE

Pentre’r  Ŵyl
16 Mehefin, 3pm 

Gweithdy lleisiol hwyliog a rhyngweithiol i bawb sy’n mwynhau canu. Peidiwch a phoeni am brofiad – os ‘da chi’n canu yn y gawod, mae’r gweithdy yma i chi!

Dewch i gael canu caneuon o ar draws y byd, i gael bath sain, i ‘sgwennu shanti môr eich hunain, i harmoneiddio gyda eraill, i ddefnyddio eich cyrff fel offeryn, i greu synau od ac anhygoel gyda’r llais. 

 

CWIS CERDDOROL 

Pentre’r Ŵyl
16 Mehefin, 6pm 

 

Ymunwch gyda ein perfformwyr craidd i arddangos eich gwybodaeth gerddorol ac efallai hyd yn oed eich dawn lleisiol….

 

LORI CAMPBELL 

Pentre’r Ŵyl
16 Mehefin, 9pm

Perfformwraig byw deinamig a mympwyol. Drwy blethu ei llais amryddawn a’i harddull crwydrol gitar werinol, mae’n creu gofod clos sy’n eich gwahodd i ymuno yn y profiad. 

 

Gweithdy Symatics Gweledol

Pentre’r Ŵyl                                     
17 Mehefin, 3pm 

Dysgwch sut mae’r Peiriant Symatic Gweledol yn gweithio, gan ddarparu cyfle i’r cyfrannogwyr chwarae gyda’r cerflun fideo sain. Cyffyrddwch y dŵr lle teithïr y sŵn, chwaraewch gyda hylif ddi-newtonaidd a chreu synau eich hunain wrth iddynt gael eu chwarae trwy’r cerflun. Llwythi o hwyl a llwythi o lanast!

 

PSYCHO BETTY

Pentre’r Ŵyl
17 Mehefin, 5pm

Grŵp ac iddo bedwar aelod yw Psycho Betty. Fe’u creuwyd wedi i ddau berfformiwr gwerin o’r DU chwarae mewn noson ‘Noise’ yn Nhokyo. Plethïr leisiau melodaidd drwy haenau o wead sain atmosfferaidd, wedi eu creu ar gitar drydan, mandolin, accordion a drymiau. 

 

MIKE DENNIS 

Pentre’r Ŵyl
17 Mehefin, 7pm

Fiolinydd clasurol yw Mike Dennis, a diolch i’w hoffter fel bachgen am Run DMC, Beastie Boys a Gangstarr, fe’i arweinwyd i greu math unigryw o gerddoriaeth llinynnol hip hop, y mae e’n alw’n “Violinica”.  Wrth berfformio mae’n defnyddio Jess (y fiolin), pedal ddolen a chajon. Mae’n adeiladu haenau o harmonïau trwchus, gan eu haddurno gyda odlau meddylgar ac egnïol. 

 

DIGWYDDIADAU’R ŴYL AM £5 NEU LAI

Breakin’ the Rules

Yn ymddangos: The Four Owls, Free Wize Men, DJ Jaffa, Levi+, Eädyth, Asha Jane a Wonky Tree

Dydd Gwener 15 Mehefin 6:30pm

Clwb Ifor Bach

£5

Digwyddiad dawns hip-hop, sydd bellach wedi bodoli ers deuddeg mlynnedd yw Breakin’ the Bay. Mae’n uno elfenau o ddiwylliant dinesig, yn arddangos graffiti, ‘MC’-io, dawns a cherddoriaeth. Eleni ‘rydym yn cyflwyno noson o rai o gerddorion gorau’r DU. 
 

Extinct

Dydd Gwener 15– Ddydd Sul 17 Mehefin 

Canol y Ddinas 

£5

Troad tywyll mewn senario ‘beth pe tae’ yn seiliedig ar y cynydd mewn defnydd o dechnoleg yn ein bywyd bob dydd. Mae ‘Extinct’ yn brofiad teithiol sy’n cael ei berfformio ar hyd strydoedd Caerdydd, ac yn gymysgedd o gemau a digwyddiadau theatrig. 

 

 

Sex Ed Assembly
Chapter, 

Dydd Sadwrn, 16 Mehefin, 2pm 
£3

Fforwm cyfranogol dwy awr o hyd yw Sex Ed Assembly Bedfellows. Nid ydym yn caniatau hiliaeth, homoffobia, trawsffobia, biffobia na gwahaniaethu ar sail rhyw. ‘Rydym yn credu mewn ymarferion croestoriadol a thraws gynhwysol ffeministaidd. Ymunwch gyda ni yng Ngŵyl y Llais i drafod rhyw. 

 

 

Y TOCYNNAU GORAU AM £10 NEU LAI

The Gentle Good a Phedwarawd Mavron+ Ivan Moult
Canolfan Mileniwm Cymru (Stiwdio Weston) 

Dydd Iau 14 Mehefin 7.30pm

£10

Y cyfansoddwr a’r offerynwr amryddawn Gareth Bonello aka The Gentle Good (enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2017) sy’n swyno’r gynulleidfa wrth gydweithio gyda Phedwarawd Mavron ar gyfer y perfformiad hyfryd hwn. 

 

Finery + Charlie Francis + Cotton Wolf

Chapter

Nos Wener 15 Mehefin, 9pm 

£8

Electronica diwydiannol tywyll wedi ei gyfuno gyda rhai o gantorion gorau de Cymru. 

 

Body Language gyda Jennifer Hartley
Mewn partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru

Marchnad Greiriau Jacob 

Dydd Gwener 15 Mehefin 2pm/ Dydd Sadwrn 16 Mehefin 11am

£10

Bwriad y gweithdy yw i amlygu’r gwahanol ffyrdd o gyfathrebu, ar lefel yr ymwybod a’r is-ymwybod. Fe ddaw ac ymwybyddiaeth o’r hyn yr ydych yn ei gyfleu yn gorfforol a drwy ystumiau gwynebol wrth gyfathrebu, a’r modd yr ydym yn adnabod nodweddion corfforol pobl eraill. 

 

Mae gostyngiadau ar brisiau holl docynau Gŵyl y Llais ar gael (yn ddibynnol ar argaeledd) ar gyfer pobl ac anabledd, myfyrwyr, rheiny dros 60, y di-waith a phobl o dan 26. 

Postwyd gan