Y perfformwyr olaf yn ymuno â rhaglen Gŵyl y Llais!

Mae LUMP, sef cywaith newydd rhwng Laura Marling, sydd wedi’i henwebu deirgwaith am wobr Mercury, a’r cynhyrchydd Mike Lindsay, ymhlith y prif artistiaid olaf i’w hychwanegu at ein gŵyl gelfyddydau ryngwladol 11-diwrnod.

Hefyd yn ymuno â Patti Smith, Gruff Rhys, Susanne Sundfør ac Elvis Costello mae enwau newydd gan gynnwys Ibibio Sound Machine, noson o Operâu Roc Cymraeg, noson llawn mwynhad wedi’i churadu gan Charlotte Church, yn ogystal â Breakin’ The Bay Presents, sef 6 o artistiaid hip hop i’ch rhyfeddu.  

Nosweithiau wedi’u curadu’n arbennig

Bydd Charlotte Church yn dychwelyd i Ŵyl y Llais gyda’r sioe Utopia ar 16 Mehefin, noson llawn mwynhad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a honno’n rhoi llwyfan i ddetholiad o artistiaid rhyngwladol arloesol, gan gynnwys iamamiwhoami, yr artist electronig, clyweledol, arallfydol o Sweden; Fatoumata Diawara, yr artist cabaret a drag aml-dalentog, Le Gateau Chocolat a’r artist nodedig o fyd barddoniaeth lafar, comedi a theatr, Talia Randall.

Ydych chi’n cofio Operâu Roc Cymraeg y 1970au? Os hynny, mae gwledd yn eich disgwyl. Noson yw Epilog yn y Theatr Newydd i ddathlu caneuon anhygoel operâu roc Cymraeg y 70au a’r 80au, gan roi cyfle i ail-fyw oes aur yn hanes pop Cymru.

Bydd Breakin’ The Bay Presents, sef gŵyl hip hop flynyddol Canolfan Mileniwm Cymru, yn cyflwyno 6 o artistiaid anhygoel, gan gynnwys Children of Zeus o label First World Records, ynghyd â Reykjavíkurdætur, sef grŵp rap o 10 o fenywod o Wlad yr Iâ. Hefyd yn ymddangos bydd y rapwyr Chester P, Ty gyda band llawn, NonameDisciple a’r dj AAA Badboy.

Digwyddiad newydd yw Breakin’ the Rules sy’n cael ei gynhyrchu a’i gyflwyno’n gyfan gwbl gan bobl ifanc sy’n rhan o raglen sgiliau Tooling Up Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghlwb Ifor Bach, a’r Three Wise Man yn serennu. 

Y rhaglen Sgyrsiau

Rhaglen sy’n cael ei chynnal ym marchnad Jacobs yng nghanol Caerdydd yw hon, mewn partneriaeth â’r Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae’n cynnwys Women & War: An Un-Silencing gyda Gentle/Radical, sy’n olrhain canrif o ryfel a’r modd y mae menywod wedi parhau i frwydro a gwrthsefyll mewn cyd-destun ymerodraethol. At hynny, bydd sgwrs a gweithdy dwyawr, Adrodd Eich Stori Eich Hun, i awduron a darpar awduron yn annog pobl i ddod o hyd i’w lleisiau creadigol eu hunain, a hynny’n rhad ac am ddim.

Pentre’r Ŵyl

Y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru eleni, bydd pentre’r ŵyl yn cynnig 11 diwrnod o fwyd, diod a hwyl. Bydd hefyd yn gartref i Straeon Bwyd Ffoaduriaid, sef trỳc bwyd dros dro mewn partneriaeth ag Oasis Cardiff, sefydliad sy’n ceisio helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymunedau lleol. Bydd yno gyfres o ddigwyddiadau am ddim, ond bod angen tocyn, gan ddod â pherfformwyr o Gymru a Rajasthan ynghyd, gyda ffilm yn creu awyrgylch arbennig mewn pabell gromen 360-gradd.

Cymerwch ran

Os na fydd mynd i weld sioe yn ddigon i'ch cyffroi yng Ngŵyl y Llais, mae llawer mwy y gallwch chi ei wneud. Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn fenyw? Ymunwch â #Processions, gwaith celf anferth i nodi canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod; dewch yn Ffrind Gigiau a rhoi’r cyfle i rywun sydd ag anabledd dysgu brofi un o’n gigiau; neu mae nifer o swyddi gwirfoddol cyffrous ar gael i’w llenwi. 

Postwyd gan