Atlantic Arc Orchestra

Amser Gorffen Tua 10:30pm
Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 4:30pm ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920 646 900

 

Prosiect cydweithredol yw’r Atlantic Arc Orchestra sy’n dwyn ynghyd rai o gerddorion a chantorion traddodiadol uchaf eu parch Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a Lloegr, a hynny o dan arweiniad cerddorol y chwedlonol Dónal Lunny o Iwerddon.

Ffurfiwyd yr Atlantic Arc Orchestra yn 2016 ar gyfer cyfres o sioeau arbennig, gan gynnwys ymddangosiadau yng Ngŵyl Werin Cork a Celtic Connections. Ar ôl darganfod eu bod i gyd â diddordeb mewn edrych ar ddulliau cyfoes o fynegi cerddoriaeth draddodiadol, aeth yr wyth aelod ati o dan faner yr Atlantic Arc Orchestra i gydweithio mewn ffordd agored a chwilfrydig. 

Drwy raglen o ddeunydd gwreiddiol a thraddodiadol, a deunydd wedi’i ail-drefnu a'i rannu, mae’r aelodau wedi creu cyfuniad grymus sy’n olrhain eu llinach gerddorol. 

Dónal Lunny (Iwerddon) – Cyfarwyddwr Cerddorol a Bouzouki  
Mae gan Dónal Lunny gryn enw am fod yn ganolog yn adfywiad cerddoriaeth Wyddelig dros y tri degawd diwethaf, a hynny ar ôl bod yn aelod o Planxty, y Bothy Band, Moving Hearts, Coolfin, a Mozaik.

Pauline Scanlon (Iwerddon) - Llais  
Pauline Scanlon yw un o hoff gantoresau traddodiadol Iwerddon. Fe’i ganwyd mewn cymuned Wyddeleg yn y Gaeltacht, ac mae’n ddehonglydd o’r iawn ryw o dirlun diwylliannol Iwerddon, yn ogystal ag yn un o brif artistiaid benywaidd y wlad.

Aidan O'Rourke (Yr Alban) - Ffidl  
A chanddo enw am fod yn ffidlwr syfrdanol ac yn gyfansoddwr hynod abl a dychmygus, bu Aidan O’Rourke yn amlwg iawn yng nghanol adfywiad cerddoriaeth werin fodern yr Alban.

Pàdraig Rynne (Iwerddon) - Concertina  
Cerddor heb ei ail, a chyfansoddwr toreithiog yw Pádraig Rynne, ac fe’i hystyrir yn un o brif chwaraewyr concertina Iwerddon heddiw. 

Jarlath Henderson (Gogledd Iwerddon) - Llais, Pibau Uilleann, Chwibanogl, Gitâr  
Mae Jarlath Henderson yn gantor, yn offerynnwr aml-dalentog, yn gyfansoddwr ac yn gynhyrchydd.  Mae’n enwog yn bennaf am ei allu anhygoel ar y pibau uilleann a’r chwibanogl, er ei fod yn creu enw iddo’i hun hefyd gyda’i lais arbennig.    
 
Gwesteion arbennig Gŵyl y Llais:

Lisa Jên (Cymru) - Llais  
Prif gantores 9 Bach, un o fandiau mwyaf trawiadol a nodedig Cymru, a’u sain yn creu naws tra arbennig. 

Sam Lee (Lloegr) - Llais  
Canwr gwerin sydd wedi’i enwebu am Wobr Mercury, casglwr caneuon, hyrwyddwr llwyddiannus, a darlledwr yw Sam Lee, a’i waith yn pontio sawl byd, gan herio ac arloesi ym maes cerddoriaeth werin mewn llefydd a ffyrdd gwahanol iawn.

Julie Fowlis (Yr Alban) - Llais  
Cantores Gaeleg sydd wedi ennill gwobrau lu yw Julie Fowlis, a’i magwraeth gynnar ar North Uist, un o Ynysoedd Heledd, yn dylanwadu’n drwm arni. Gyda gyrfa sydd wedi para deng mlynedd a phedwar albwm stiwdio, mae ei llais ‘crisial’ a ‘chyfareddol’ wedi swyno cynulleidfaoedd yn y pedwar ban.

 

PRS Foundation logo

 

Culture Ireland logo

Reviews

“A musically charged experience that redefines brilliance.” TJ Peterson