Breakin' the Rules: The Four Owls + Mwy

YN CYNNWYS:

THE FOUR OWLS

FREE WIZE MEN

LEVI + 

EADYTH

ASHA JANE 

WONKY TREE 

DJ JAFFA

Beth sy’n digwydd pan mae grŵp o bobl ifanc yn gweithio gyda phobl broffesiynol y diwydiant i ddysgu sut i reoli digwyddiadau? Dyma’r ateb… Mae Breakin’ the Bay, ein gŵyl hip-hop flynyddol, yn ymuno â Gŵyl y Llais i ddarparu platfform i ieuenctid. 

Bellach yn dathlu ei phen-blwydd yn 12 oed, mae Breakin’ the Bay yn ddigwyddiad dawns hip-hop sy’n cyfuno elfennau o ddiwylliant trefol, gan arddangos graffiti, em-sio, dawns a cherddoriaeth. Eleni, rydyn ni’n cyflwyno noson o hoelion wyth y DU, gan gynnwys Foul Owls, Free Wize Men, Levi +, Eadyth, Asha Jane, Wonky Tree a DJ Jaffa.

Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 5yp ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889