Extinct

Mae technoleg wedi galluogi datblygiadau anhygoel yn y ffordd rydyn ni’n byw, gweithio a chyfathrebu. Mae’n gwybod ein tueddiadau, adnabod ein hoffterau a dysgu ein patrymau ymddygiad. Mae ganddi’r gallu, hyd yn oed, i siarad gyda ni. Mae’r ffyrdd gallwn gyfoethogi ein bywydau o hyn ymlaen yn amodol ar bosibiliadau diddiwedd. 

Nawr, diolch i’r cwmni enfawr Hybrid Industries, mae’r rhyngwyneb cyfathrebu delfrydol wedi cyrraedd: yr Alpha Omega (A0). Cynnyrch bydd yn adlewyrchu mantra y cwmni ‘Hybrid ym mhob cartref erbyn 2025’. Ymunwch â ni ar gyfer lansiad Hybrid Industries ym mis Mehefin a darganfyddwch sut maen nhw’n bwriadu dod â llais o undod i’r byd…. 

hybridindustries.co.uk

Troad tywyll ar sefyllfa ‘beth petai’ yn seiliedig ar y defnydd cynyddol o dechnoleg yn ein bywydau bob dydd, gan edrych ar ein hawl i lais mae Extinct yn dod i'r afael â'r ffordd rydyn ni’n profi diwylliant ac ein bwlch technolegol. Ydych chi’n aros yn driw i’r hybrid neu ydych chi am ymuno â’r gwrthsafiad? 

Mae Extinct yn brofiad crwydrol sy’n digwydd ar strydoedd Caerdydd ac yn gymysgedd o gêm a digwyddiadau theatraidd. 

Mae'r man cychwyn yn y ganolfan siopa Capitol, yn agos at y siop goffi Cafe Nero.

Cynhyrchwyd gan Yello Brick ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Cysyniad stori gan Kelly Jones, Alison John, Julian Sykes. Ysgrifennwyd gan Kelly Jones.