Finery + Charlie Francis + Cotton Wolf

Cyflwynwyd gan Gŵyl y Llais a Bubblewrap Collective

Amser Gorffen Tua 11:30yp

Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 11:30yb ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889

Finery yw’r enw ar y gerddoriaeth electronica dywyll, ddiwydiannol sy’n deillio o ddychymyg Charlie Francis a Jemma Roper o Gaerdydd. Ar ôl cyfarfod yn gynnar yn y 2000au pan gymysgodd Francis drac i Sammo Hung, hen fand Roper, mae’r cywaith diweddaraf hwn yn datblygu ar eu partneriaeth weithio reddfol sydd wedi esblygu’n raddol dros y blynyddoedd. Gan gyfuno sgiliau enwog Francis fel cynhyrchydd (R.E.M., High Llamas, Creation Records) a grym geiriau a llais unigryw Roper, mae Finery yn creu delweddau o ddyfodol dystopaidd i’ch aflonyddu, a hwnnw’n cuddio y tu ôl i bresennol digon diniwed yr olwg. 

Bydd Charlie Francis hefyd yn perfformio caneuon o’i brosiect ‘Songs for Singers'. Yr awydd i greu ar themâu y tu hwnt i gariad a pherthynas oedd ysbrydoliaeth y prosiect hwn, sy’n edrych ar agweddau ehangach o lawer ar y cyflwr dynol. Gan fanteisio ar dalentau’r cerddorion y mae Charlie wedi gweithio gyda nhw, mae ‘Songs For Singers’ yn rhoi llwyfan i rai o leisiau gorau De Cymru. 

Mae Cotton Wolf yn dod a Llion Robertson, yr ‘arch-gynhyrchydd’ o Gymro, a Seb Goldfinch, y cyfansoddwr a hyfforddwyd yn glasurol, ynghyd. Gan edrych ar y gwrthdaro rhwng dyn a pheiriant mewn byd cynyddol ddigidol, mae’r ddau’n creu byd epig o sain gyda’r mymryn lleiaf o leisiau. Mae’r themâu’n rhoi sylw i’r cysylltu a’r datgysylltu a ddaw yn sgil ymwneud â thechnoleg, ac mae llaw dyner, gynnes a dynol y ddau wrth gynhyrchu yn cyd-fynd yn wych â’r cefndir electronig.  

Cotton Wolf

 

Bubblewrap Collective 

Label record annibynnol o Gymru yw Bubblewrap Collective.  Mae’n cyhoeddi cerddoriaeth mewn amrywiaeth o arddulliau, ac ar ôl bron i ddegawd o ryddhau recordiau, mae’r label a’r holl dalentau y mae wedi’u darganfod yn dipyn o ryfeddod.