Gweithdai Pentre'r Ŵyl

Mynediad am ddim

P’un ai ydych chi’n mynd i’ch sioe nesaf, yntau wirioneddol eisiau aros allan i fwynhau’r awyrgylch am ychydig, byddwn ni yma gyda bwyd, hwyl a cherddoriaeth. Dewch lawr i gwrdd â’ch cyd-fynychwyr cerddorol ac ymgollwch mewn rhyfeddodau’r byd cerddoriaeth.

i archwilio rhai peiriannau cerddorol rhyfedd bydd yn eich dysgu chi ynglŷn â rhyfeddodau gwneud sain – efallai byddan nhw’n eich helpu chi werthfawrogi a deall eich digwyddiad nesaf.

Programme 

GWEITHDY NO PRESSURE  - SADWRN 10 Mehefin, 1pm – 2pm

Penwythnosau canu preswyl sy’n digwydd pum gwaith y flwyddyn yng nghefn gwlad Cymru. Wrth rannu bwyd a chân, ac ambell i wydrad o wîn, cawn gyfle i gerdded, ymlacio a chymdeithasu wrth ganu deunydd sy’n hwyl i ddysgu a chanu. ‘Rydym wedi canu mewn eglwysi bychain, ar fferm lafant, mewn perthlys coed derw, wedi bysgio yn Y Gelli Gandryll a Thalgarth, ac wrth ein boddau i fod yn perfformio i chi’r penwythnos hwn, sef uchafbwynt ein cwrs cyfredol. www.springfieldarts.co.uk

GWEITHDY DECIBELLES   - SADWRN 10 Mehefin, 5pm – 6pm

Ensemble lleisiol digyfeiliant i ferched yw Decibelles, wedi ein lleoli yn ardal Y Gelli. ‘Rydym yn canu pob math o ganeuon o Bach i Britten, gwerin, jazz, pop a nifer o ganeuon yr Andrew Sisters. Mae dysgu’r caneuon ar gôf yn ein helpu i ddod i adnabod hanfod y gân, ac ‘rydym yn mwynhau canu gyda’n gilydd. Fe’m disgrifwyd ‘yn wahanol braf’ ac ‘yn ffenomenon’, ac ‘rydym wrth ein boddau i fod yma’n perfformio. www.decibelles-hay.co.uk

GWEITHDY CANU OLIVIA PREYE  - SADWRN 16 Mehefin, 3pm – 4pm

Dewch i gael canu caneuon o ar draws y byd, i gael bath sain, i ‘sgwennu shanti môr eich hunain, i harmoneiddio gyda eraill, i ddefnyddio eich cyrff fel offeryn, i greu synau od ac anhygoel gyda’r llais, i ddysgu sut i bweru eich canu drwy anadlu, i jamio gyda eraill a darganfod pethau am eich synau unigryw chi’ch hunain. Gweithdy lleisiol hwyliog a rhyngweithiol i bawb sy’n mwynhau canu. Peidiwch a phoeni am brofiad – os ‘da chi’n canu yn y gawod, mae’r gweithdy yma i chi!

CYMATICS VISUALISER WORKSHOP - SUL 17 Mehefin, 3pm - 4pm

Dysgwch sut mae’r Peiriant Symatic Gweledol yn gweithio, gan ddarparu cyfle i’r cyfrannogwyr chwarae gyda’r cerflun fideo sain. Cyffyrddwch y dŵr lle teithïr y sŵn, chwaraewch gyda hylif ddi-newtonaidd a chreu synau eich hunain wrth iddynt gael eu chwarae trwy’r cerflun. Llwythi o hwyl a llwythi o lanast!

Addas i bob oedran, ond rhaid i gyfrannogwyr o dan 13eg fod gyda oedolyn. Llunwyd a datblygwyd gan Reeps One, beatboxer, artist lleisiol, gweledol a chysyniadol sy’n arbennigo mewn campweithiau sain-weledol, mewn cydweithrediad gyda Zach Walker.

 Ysbrydolwyd Reeps One i greu rhywbeth gweledol gyda cerddoriaeth lleisiol ac i arbrofi gyda gwaith sain-weledol a ffenomena corfforol, mor bell yn ôl a 2012. Yr hyn sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn ei waith yw Symatics – y defnydd o ddirgryniadau fel cyfrwng i symud, i drefnu ac i reoli mater.

Y canlyniad yw golygfa ysblennydd o gelfyddid byw arallfydol analog, sy’n arsylwi’r berthynas unigryw rhwng nodweddion organig y llais, a’r symbiosis rhwng dirgryniadau a sŵn.  

Gwnewch yn siwr eich bod yn profi perfformiad Reeps One ym Mhentre’r Ŵyl ar Fehefin 15ed 7pm - 8pm.