Gwenno

Edrica

Amser Gorffen Tua 9:00yp

Mae'n braf iawn gallu croesawu'r gantores seic-pop, yr artist sain, DJ a'r gyflwynwraig radio Gwenno Saunders (enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2015) i roi perfformiad sydd wedi'i gomisiynu'n arbennig ar gyfer Gŵyl y Llais. 

Yn y sioe hon bydd Gwenno’n dathlu bywyd a gwaith Edrica Huws, y bardd a’r arloeswraig ym myd clytwaith, a hynny drwy berfformiad electronig byw yn llawn sain a llun. Bydd hefyd yn edrych ar effaith bod yn fam ar greadigrwydd, a'r pethau sy’n debyg rhwng creu cerddoriaeth electronig fodern a’r grefft o bwytho clytwaith. 

Graddiodd Edrica Huws (1907-2007) o’r Coleg Celf Brenhinol fel arlunydd. A hithau’n byw mewn tŷ gyda theulu ifanc heb drydan na dŵr tap, daeth yr ysbrydoliaeth yn gymaint o’i hawydd i’w datblygu a’i herio'i hun fel artist ag a wnaeth o anghenion ymarferol bywyd bob dydd. Cwblhaodd Edrica ei gwaith cyntaf yn 51 oed, ac enillodd fri rhyngwladol tua diwedd ei hoes.  

Yn yr oes fodern, ac mewn cyd-destun cerddorol, mae sawl peth tebyg rhwng gwnïo a chreu cerddoriaeth electronig. Gyda’r ddau gyfrwng, mae’n rhaid bwrw ati gyda llygad barcud neu glust fain ryfeddol, a gall y naill beth a’r llall gyd-fynd â bywyd teuluol gartref (yn enwedig yng nghyd-destun cerddoriaeth ar y gliniadur). Mewn sawl ffordd, mae’r gallu i ddefnyddio cyfrifiadur wedi rhyddhau menywod i gysylltu’n artistig yn y byd creadigol modern o’u cartrefi, yn yr un modd ag y daeth Edrica Huws o hyd i lwybr tuag at ryddid artistig drwy ddefnyddio’r brethyn a’r edau a oedd o’i hamgylch.  

"Rwy eisie parhau i archwilio pethau’n seiniol ac yn thematig, ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am y themâu sydd gen i, ac rwy eisie datblygu’r syniadau hyn. Rwy’n sgwennu caneuon pop yn reddfol, ac mae’r gwaith hwn yn golygu symud i ffwrdd o hynny a datblygu’r seiniau a’r strwythurau a bod yn chwareus. Rwy eisie gwthio'r ffiniau." Gwenno  

 

 

PRS Foundation logo