Iaith y Corff gyda Jennifer Hartley

Cyfathrebu rhwng un person a’r llall, medden nhw, yw rhinwedd mwyaf naturiol yr hil ddynol. Mae sawl math gwahanol o gyfathrebu: llais ac iaith, iaith y corff ac ystumiau’r wyneb – a chyfathrebu uniongyrchol ac uniongyrchol ill dau.

Nod y gweithdy hwn y dangos y gwahanol fathau o gyfathrebu ar lefel ymwybodol ac isymwybodol. Bydd yn ein gwneud yn ymwybodol o iaith ein corff ein hunain ac ystumiau ein hwynebau wrth inni gyfathrebu, a’r modd y byddwn yn cydnabod tueddiadau yn iaith corff pobl eraill. Sut y gallwn ddefnyddio’r technegau hyn er mwyn bod yn fwy agored wrth gyfathrebu?

Astudiodd Dr. Jennifer Hartley theatr a therapi ar ôl cwblhau gradd mewn Llenyddiaeth ac Ieithyddiaeth. Mae’n siaradwraig, yn ddarlithwraig ac yn hyfforddwraig ryngwladol ym maes theori ac ymarfer, ac yn arbenigo mewn therapi drwy ddrama. Mae hi wedi datblygu ei methodoleg ei hun, ac yn defnyddio hwnnw bellach i weithio gyda grwpiau lleiafrifol a grwpiau sy’n cael eu gormesu yn rhyngwladol. Jennifer yw sylfaenydd a chyfarwyddwr yr elusen gofrestredig yn y DU, Theatre Versus Oppression.   

Jennifer Hartley

Amser Gorffen Tua:

Dydd Gwener 15ed 4:00yp

Dydd Sadwrn 16ed 1:00yp

 

 

 Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 9:30yb ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889