MOUTHPIECE

Quote Unquote Collective ar y cyd â Why Not Theatre.
Sioe wedi’i chreu ac yn cael ei pherfformio gan Amy Nostbakken a Norah Sadava. 

Sioe sy’n ein dwyn ar daith drwy’r enaid benywaidd yw Mouthpiece a honno’n torri’r galon ac yn codi’r galon ar yr un pryd. Mae’r perfformiad yn wledd feistrolgar o arloesi corfforol a lleisio penigamp.  

Wedi marwolaeth ei mam, mae Mouthpiece yn dilyn un fenyw, am un diwrnod, wrth iddi geisio dod o hyd i’w llais. Gan blethu harmonïau acapela, anghytgord, geiriau a symudiadau corfforol, mae dau berfformiwr yn mynegi’r gwrthdaro mewnol sy’n bodoli ym mhen un fenyw fodern.  

Gan amrywio o’r tyner i’r didostur, mae Mouthpiece yn taro’r hoelen ar ei phen wrth olrhain meddyliau merch am ei mam, gan droi’n astudiaeth o fenywdod ei hun.