Mynediad

Rydym am i bawb gael profiad o’n digwyddiadau

Mae Gŵyl y Llais yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd hygyrch ac i wella mynediad i bawb i’n digwyddiadau. Mae holl leoliadau Gŵyl y Llais yn hygyrch mewn cadair olwyn. I archebu gofod cadair olwyn, rhowch wybod i’r lleoliad wrth archebu. 

Os oes gennych anghenion iechyd meddwl neu orbryder a bod angen cymorth a threfniadau ychwanegol arnoch, neu os hoffech ddewis rhywle penodol i eistedd, cysylltwch â ni. 

Mae holl leoliadau Gŵyl y Llais yn croesawu cŵn cymorth ac yn gallu darparu dŵr os bydd rhywun yn gofyn. 

Perfformiadau Hygyrch

Double Vision - Sain Ddisgrifiad ar gyfer pob perfformiad  6 – 17 Mehefin - mae'r script yn un hygyrch drwy ddyluniad, ac mae teithiau cyffwrdd ar gael cyn pob perfformiad. Bydd rhain yn cael eu darparu gan ein staff sy'n rheoli'r llwyfan sydd wedi cael eu hyfforddi i wneud hyn. Fe fydd perfformiadau gydas is-deitlau ar ddydd Iau 14 a dydd Sadwrn 16 Mehefin.

Highway One - Perfformiadau Sain Ddisgrifiad 9 + 10 Mehefin. Darparwyd gan Alistair Sil. Fe fydd Taith Gyffwrdd ar gael cyn bob perfformiad. 

Double Vision  - Sain Ddisgrifiad ar gyfer pob perfformiad  6 – 17 Mehefin.

Highway One – Perfformiadau Sain Ddisgrifiad 9 + 10 Mehefin.

Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff)– Perfformiadau BSL 8+14 Mehefin. Darparwyd gan Sami Thorpe; Taith Gyffwrdd ar gael drwy ofyn o flaen llaw. Darparwyd gan Josh Bowles.

ENGLISH– Perfformiadau BSL 16 Mehefin 7pm; 23 Mehefin 2pm: Darparwyd gan: Tony Evans.

Dr Sally Austen in conversation with Bella Bathurst: Sound,  Darpariaeth BSL, Dydd Sul 10 Mehefin 4pm. Darparwyd gan: Lianne Lusty.

Rhowch wybod i ni os oes gennych anghenion penodol a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu: access@festivalofvoice.wales.