Ynglŷn â Chaerdydd

Prifddinas greadigol a di-lol Cymru

Mae Caerdydd yn brifddinas hyderus.

Wedi’i gwasgu rhwng arfordir treftadaeth Cymru, llwybr arfordir cyntaf y byd i amgylchynu gwlad gyfan, Parc Cenedlaethol sydd wedi’i bleidleisio yn un o’r gorau yn Ewrop, ac un o ddim ond ychydig o Warchodfeydd Awyr Dywyll y byd, mae Caerdydd yn lleoliad perffaith i fod yn gartref i ŵyl haf mewn dinas.

Adeiladwyd Caerdydd ar Gaer Rufeinig a bu’n un o borthladdoedd prysuraf y byd yn y gorffennol. Bellach, mae’n un o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop, o fewn cenedl ddwyieithog. Yn falch o’i hamrywiaeth, siaredir 94 iaith wahanol yn y ddinas, a ddaw o’r pair o genhedloedd a ddaeth ynghyd yn wreiddiol yn sgil dociau hanesyddol a gorffennol diwydiannol y ddinas. Mae natur aml-ddiwylliannol yn y ddinas yn rhedeg yn ddwfn.

Gyda’i chastell eiconig, marchnadoedd dan do ac awyr agored, arcediau siopa Fictorianaidd, busnesau annibynnol ffyniannus, emporia siopa vintage ac amgueddfeydd lu, mae Caerdydd yn ysgwyddo’i statws fel prifddinas yn ysgafn, gyda mwy o fannau gwyrdd y pen nag unrhyw ddinas fawr arall yn y DU.

Mae’r ardal o amgylch Caerdydd yr un mor drawiadol. Wedi taith fer tua’r gogledd, fe ddewch i brydferthwch mynyddig Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac fe gewch draethau o safon byd-eang ym Mhenrhyn Gŵyr, sydd ychydig dros awr o daith i’r gorllewin.

Beth allwn ei ddweud? Rydym wrth ein boddau, a gobeithiwn y byddwch chithau hefyd.

Rydym wedi creu rhestr o'n hoff bethau i wneud yn y ddinas i chi allu wneud y mwyaf o'r ymweliad. Darllenwch y cyfan ar ein blog.