Corws Cymunedol WNO: Dathlu 70 Mlynedd o WNO

Neuadd Hoddinott y BBC

Arweinydd Carlo Rizzi
Perfformir gan Gorws Cymunedol WNO, Cerddorfa WNO a Chorws Forget-me-Not

Mae casglu aelodau’r gymuned at ei gilydd drwy eu cariad at gerddoriaeth wrth galon WNO. Mae’n addas, felly, wrth iddyn nhw ddathlu 70 mlynedd o’r cwmni, yr ail-lansiwyd Corws Cymunedol WNO, gan roi mwy na 100 o gantorion amatur y cyfle i fwynhau cerddoriaeth orau opera.

Awn odd perfformiad mawr cyntaf yr ensemble, wedi’u harwain gan Arweinydd Llawryfog WNO, Carlo Rizzi, gyda cherddorfa WNO yn cyfeilio a’r ysbrydoledig Corws Forget-me-Not, elusen arloesol sy’n rhoi llais i bobl â dementia a’u teuluoedd.

Cafodd 70 mlynedd o WNO ei ddathlu drwy raglen o gerddoriaeth sydd â lle arbennig yng nghalonnau cynulleidfaoedd a’r cwmni ei hun, yn cynnwys darnau o berfformiad cyntaf WNO erioed, Cavalleria rusticana & Pagliacci, Carmen, Nabuccoa mwy. 

www.wno.org.uk/community | @wnotweet