Cymanfa Ganu

Neuadd Dewi Sant

Fe fyddai cynnal gŵyl i’r llais, yn enwedig yng Nghymru, heb gynnal Cymanfa Ganu wedi bod yn amhosib. Wedi ei churadu gan Caryl Parry Jones a chyda cefnogaeth Tŷ Cerdd, roedd hi'n bleser rhoi lle arbennig i’r traddodiad cryf ac annwyl hwn gyda chynulleidfa lawn yn codi’r tô mewn pedwar llais.

Mae’r sefydliad cerddorol cadarn hwn yn dod â phobl o bob cefndir a gallu cerddorol at ei gilydd a hynny drwy ganu greddfol, angerddol a phwerus mewn harmoni cyhyrog.

Gydag eitemau gan y soprano fyd enwog Rebecca Evans, y tenor adnabyddus Rhys Meirion a harmoniau prydferth y grŵp a capella Y 4o5s roedd hon yn  noson i’w chofio.

Roedd y Gymanfa yn ddiogel yn nwylo’r arweinydd profiadol Rob Nicholls gyda chyfeiliant ysbrydoledig Huw Tregelles Williams ar organ wych Neuadd Dewi Sant.