Opera for the Unknown Woman

Ystafell Ymarfer 3, Canolfan Mileniwm Cymru

Wedi’i gyflwyno gan Melanie Wilson a Fuel

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Melanie Wilson
Cyd-gyfansoddwyd gan Melanie Wilson a Katarina Glowicka

300 mlynedd o nawr. Mae economïau’r byd wedi methu. Mae mymrynnau olaf gwareiddiad dynol ar wasgar a heb eu hamddiffyn, wedi’u melltithio gan orlif a newyn. Dim ond pythefnos i fyw sydd gan Aphra, gobaith olaf bywyd.

Yn 2016 mae grŵp o fenywod o amgylch y byd yn cael eu casglu at ei gilydd gan rym annaearol, i greu dyfodol i’r byd. A all yr ymgyrch yma newid cwrs y byd ac achub Aphra?

Wedi’i ysgrifennu, cyfarwyddo a chyd-gyfansoddi gan yr artist sain nodedig, Melanie Wilson, gyda’r cyfansoddwr adnabyddus o Wlad Pwyl Katarina Glowicka; mae Opera for the Unknown Woman yn wedd newydd, mentrus ar y ffurf operatig, sy’n cymysgu theatr, cerddoriaeth glasurol gyfoes, electroneg a ffilm. Mae’r ensemble talentog yn cynnwys Patricia Rozario OBE a Adey Grummet (Jerry Springer the OperaMr Burns).

Dyma opera wyddonias, amlgyfrwng oedd yn galw’r gynulleidfa i’r gad gyda pherfformiad sy’n byrlymu â dychymyg tanbaid a gwleidyddiaeth angerddol.

Cynhyrchwyd gan Fuel

Comisiynwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais a Yorkshire Festival ar y cyd â Warwick Arts Centre. Ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Arts Council England. Cefnogwyd gan y Fidelio Trust a Hinrichsen Foundation. Comisiynwyd datblygiad gan Warwick Arts Centre ac ariannwyd gan Arts Council England a PRSF ar gyfer Music Foundation. Datblygwyd mewn cydweithrediad ag Opera North Projects.

Cafodd y prosiect yma ei gefnogi gan Colwinston Charitable Trust.