Rustavi Ensemble

Eglwys Gadeiriol Llandaf
Mewn cyngerdd fythgofiadwy, croesawodd Gŵyl y Llais  dau gôr meibion i roi hanes eu mamwlad drwy gân.

Yn ymuno â chor meibion traddodiadol Cor y Gyrlais, oedd Ensemble Rustavi, grŵp cerddoriaeth werin Eorgaidd sydd wedi bodoli bron i hanner can mlynedd. Gyda chaneuon am waith, rhyfel a hunaniaeth genedlaethol, bu Rustavi yn cyfuno cerddoriaeth â dawnsfeydd traddodiadol ac amrywiol, gwisgoedd beiddgar ac offerynnau gwerin i greu gwledd gydseiniol i arddangos diwylliant Georgaidd.

Roedd hwn yn gyfle unwaith mewn oes i ymgolli yng nghytgord anhygoel canu corawl traddodiadol law yn llaw â naws agos atoch Eglwys Gadeiriol Llandaf.

www.ensemblerustavi.com