WNO: In Parenthesis

Theatre Donald Gordon

Première Byd

Cerddoriaeth gan Iain Bell
Libreto gan David Antrobus ac Emma Jenkins (ar ôl David Jones)

Roedd In Parenthesis yn addasiad gan y cyfansoddwr ifanc Prydeinig, Iain Bell, o gerdd epig bardd, awdur ac artist o Gymru, David Jones. Comisiynwyd In Parenthesis gan Ymddiriedolaeth Nicholas John gyda 14-18 NOW, rhaglen ddiwylliannol yn y DU i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’r milwr John Ball a’i gydfilwyr yn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn cael eu hanfon i’r Somme. Ym Mametz Wood maent yn dod i le rhyfedd – y tu hwnt i amser, fel breuddwyd, ond yn angheuol. Yn hytrach na dim ond adrodd straeon am erchyllterau’r Somme, mae In Parenthesis yn meiddio cynnig gobaith. Hyd yn oed yng nghanol yr holl ddinistr, mae adfywiad ac aileni bregus i’w ganfod. Mae sgôr hyfryd Bell yn cyfuno cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ag eiliadau o fyd arall, erchylltra, hiwmor a rhagoriaeth. Mae cynhyrchiad cyfnod David Pountney yn coffau ac yn dwyn i gof ddigwyddiadau’r Somme.

Arweinydd Carlo Rizzi
Cyfarwyddwr David Pountney
Cynllunydd Robert Innes Hopkins

Cast
Milwr Ball
 Andrew Bidlack
Bardd Brittannia/Swyddog y Pencadlys Peter Coleman-Wright
Bardd Germania/Alice y Ferch Tu Ôl i’r Bar/Brenhines y GoedwigAlexandra Deshorties
Is-gapten Jenkins George Humphreys
Is-gorpral Lewis Marcus Farnsworth
Sarjant Snell Mark Le Brocq
Dai Great Coat Donald Maxwell
Sarjant y Marne Graham Clark

Comisiynwyd gan Ymddiriedolaeth Nicholas John gyda 14-18 NOW, WW1 Centenary Art Commissions, cefnogir gan y Loteri Genedlaethol drwy Arts Council England a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Cefnogir gan Grŵp Comisiynau WNO.

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau yn y Gymraeg a Saesneg.