Cymerwch ran

Mae sawl ordd y gallwch ymuno yn yr hwyl yn ystod Gŵyl y Llais. O wirfoddoli i Ffrindiau Gigiau, rydyn ni eisiau i chi godi eich llais.

Rydyn ni’n ŵyl gelfyddydol ryngwladol sy’n dathlu amryw o leisiau o fyd cerddoriaeth a’r celfyddydau – yn cyflwyno artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol am 11 diwrnod yng Nghaerdydd, ac mae angen eich help chi arnom ni!