Ffrindiau Gigiau Caerdydd

Mae Gŵyl y Llais wedi ymuno mewn partneriaeth ag Anabledd Dysgu Cymru a  First Choice Housing Association er mwyn lansio Ffrindiau Gigiau Caerdydd. 

Cynllun cyfeillio yw Ffrindiau Gigiau sy’n dod â phobl sydd ag anableddau dysgu a gwirfoddolwyr sy’n rhannu’r un diddordebau ynghyd, er mwyn iddynt allu mynd i gigs gyda’i gilydd. 

Mae llawer o bobl sydd ag anableddau dysgu yn ei chael yn anodd iawn mynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal gyda’r nos. Mae diffyg cefnogaeth, neu gymorth anhyblyg sy’n eu gorfodi i adael digwyddiadau’n gynnar, yn rhwystr mawr. Ymhlith rhwystrau eraill mae trafnidiaeth, hunanhyder, diogelwch a hygyrchedd lleoliadau. 

Prosiect newydd yw Ffrindiau Gigiau Caerdydd a fydd yn ei gwneud yn bosibl i bobl sydd ag anableddau ddysgu aros allan yn hwyr a mynd i ddigwyddiadau cerddoriaeth a chelfyddydol byw gyda’r nos. 

Os hoffech chi gofrestru diddordeb i fod yn gyfaill gig cysylltwch â: ffrindiau.gigiau@ldw.org.u