Atgofion o’r Ŵyl, Choir Clock 2016

Gan Ramzi Youssef

Fy enw i yw Ramzi ac rwy’n gweithio fel Cynhyrchydd yn nhîm Dysgu Creadigol Canolfan Mileniwm Cymru, yn gweithio ar draws amrywiol brosiectau sy’n helpu i ddatblygu sgiliau pobl ifanc ar gyfer bywyd a sgiliau craidd ar gyfer gwaith – drwy ymgysylltiad diwylliannol. Yng nghyd-destun Gŵyl y Llais, bydd ein gwaith yn canolbwyntio ar helpu pobl ifanc yng Nghymru i gael eu clywed.

Roedd Choir Clock yn brosiect lleisiol newydd a lwyfannwyd yng Nghaerdydd i nodi penwythnos olaf Gŵyl y Llais 2016. Fe’i datblygwyd gan gynhyrchwyr cerddoriaeth gyfoes rhyngwladol, Serious, a’i gynhyrchu mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru yn arbennig ar gyfer Gŵyl y Llais. Daeth Choir Clock â 17 côr ynghyd mewn 18 lleoliad dros 18 awr. Cynhaliwyd y perfformiadau ar yr awr, bob awr o 7am hyd at y diweddglo am hanner nos, wedi’i arwain gan Craig Yates o ‘Only Men Aloud’ yn y Lanfa yn y Ganolfan. Daeth Bae Caerdydd a chanol y ddinas yn fyw i sain y lleisiau corawl o amrywiol arddulliau, lleoliadau a chefndiroedd o Butetown i Fwlgaria.

Mae rhywbeth i’w ddarganfod o hyd, waeth beth fo’ch chwaeth cerddorol a ph’un a oeddech chi ar fwrdd y Princess Katherine yn teithio ar yr afon Taf am 10am i sain hyfryd y ‘Cardiff Canton Singers’, y tu allan i Neuadd y Ddinas am 1pm yn ei morio hi gyda ‘Choir With No Name’, y tu mewn i’r Amgueddfa Genedlaethol am 2pm yn canu gyda’r ‘Dee-Sign Choir’, yn bloeddio yn yr Ais am 5pm gyda’r ‘House Gospel Choir’ neu’n mwynhau’r machlud dros Fae Caerdydd am 9pm i gyfeiliant bendigedig ‘Côr CF1’, yn rapio yng Nghei’r Fôr-forwyn am 10pm gyda ‘Hard Côr’ neu’n canu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am hanner nos gydag ‘Only Men Aloud’.

Fel rhywun sy’n hoff iawn o gerddoriaeth gospel, un uchafbwynt wnaeth sefyll allan i mi oedd House Gospel Choir yng nghanol yr Ais ar bnawn Sadwrn prysur. Fe wnaeth cannoedd ar gannoedd o siopwyr stopio’n stond o glywed eu fersiynau gwych o glasuron ‘house’ o’r 90au, oedd yn frith o harmonïau gospel ynghyd â sain anhygoel eu band. Roedd gweld pobl o bob math o gefndiroedd wedi’u cyfareddu, yn dawnsio ac yn canu yng nghanol y stryd, yn bleser pur ac yn brofiad gwych i’r rheini oedd ddigon ffodus i fod yn rhan o’r dorf.

Gan gadw gyda’r thema corau, rwy’n sicr mai fy uchafbwynt i o Ŵyl y Llais oedd y Rustavi Ensemble o Georgia a berfformiodd yng Nghadeirlan Llandaf gyda Chôr Meibion Ystradgynlais. Un o’r pethau gorau am Ŵyl y Llais yw’r nifer o bethau newydd y cewch eu profi, eu clywed a’u gweld. Roedd Rustavi yn sicr yn un o’r pethau hynny! Roedd eu sain yn rhywbeth nad oeddwn i wedi’i chlywed o’r blaen, gyda lleisiau pwerus tu hwnt, ond dan reolaeth lwyr. Roedd cymysgedd mor swynol o harmonïau Gorllewinol a Dwyreiniol yn eu cerddoriaeth, yn croesi’n barhaus, gan greu sain mor gyfoethog y mae’n rhaid i chi ei chlywed i’w chredu!

 

Postwyd gan