NTW & Quarantine yn cyflwyno ENGLISH fel rhan o Ŵyl y Llais 2018

Siaredir Saesneg gan 1.75 biliwn o bobl ledled y byd - dyna un ym mhob pedwar. Mae llawer mwy o siaradwyr anfrodorol na siaradwyr Saesneg iaith gyntaf.

Beth sy'n digwydd i'ch ymdeimlad o’ch hunan pan fyddwch chi'n symud i rywle, ac nad ydych chi'n gwybod mewn gwirionedd sut i ddweud pwy ydych chi?

Dywedir erbyn diwedd y ganrif hon, byddwn wedi colli mwy na hanner ieithoedd y byd. Mae National Theatre Wales – sydd ei hun yn gweithredu mewn gwlad dwyieithog - yn cydweithio â Quarantine i greu cynhyrchiad newydd sy'n edrych ar syniadau sy'n ymwneud ag iaith, mudiad a hunaniaeth, syt yr ydym yn dysgu i siarad ac i wrando.

Mae’r llun uchod yn dangos Allyson F White, athrawes Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n un o grŵp o bortreadau a chafwyd eu comisiynu gan National Theatre Wales sy’n gysylltiedig â rhan o thema eu tymor, pobl a llefydd.

Fe fydd y cynhyrchiad yn cael ei berfformio yn ystod mis Mehefin 2018 yn Tŷ Dawns, Caerdydd.

Postwyd gan